Для запису на консультацію телефонуйте щопонеділка з 9:00 до 15:00 за номером +380 (68) 100 85 95.

Я — клінічний імунолог, невролог, нейроімунолог. Маю науковий ступінь кандидата медичних наук. Є членом Європейської асоціації неврологів (EAN), Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), одним із засновників та секретарем Асоціації фахівців в галузі нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації — ГО АНІН.

Модератор онлайн-семінару «Імунологія в неврології»

Київ, 3 грудня 2020

Написав більше 20 наукових монографій з актуальних проблем клінічної імунології, вірусології, нейроімунології та імунопсихіатрії. Я є співавтором підручника з Інфекційних хвороб для студентів медичних вузів. Підготував унікальне видання — Атлас результатів параклінічних досліджень при герпесвірусних нейроінфекціях, якому немає аналогів у світі.

Книжкова полиця з моїми монографіями: вже ціла наукова бібліотека

Також я є співавтором підручника з клінічної імунології та алергології для студентів медичних вузів, який витримав вже три видання і виграв престижну нагороду на Міжнародній книжковій виставці.

Підручник з клінічної імунології отримав престижну міжнародну нагороду на V Міжнародному конкурсі «Університетська книга — 2010»

Наразі я є автором більше 200 наукових статей, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних періодичних медичних виданнях, посилання на повні тексти більшості з них є на цьому сайті. І автором 16 патентів на винаходи в царині клінічної імунології та нейроімунології. Деякі з цих відкриттів увійшли до національних протоколів, над якими я працював у складі комісій МОЗ. Беру участь у житті 4 наукових видань.

Презентація монографії, присвяченої зв'язку дефіциту фолатного циклу й аутизму

Харків, 2017

Регулярно виступаю на наукових конференціях, симпозіумах, конгресах — як вітчизняних, так і зарубіжних, зокрема на престижних іноземних конференціях у Великій Британії, ОАЕ, Швеції, Данії, Норвегії, Австрії, США, Канаді. Моя доповідь із ізольованого дефіциту IgE стала переможцем на міжнародному науковому форумі.

На 10-му Міжнародному саміті з вірусології з професором Цінзерлінгом після доповіді про зв'язок вірусів 6-го і 7-го типів герпесу зі скроневим медіанним склерозом у людей

Відень, Австрія, липень 2018

Доповідь з дефіциту імуноглобуліну E стала переможцем на VIII Всесвітньому конгресі іммунопатологіі, респіраторної алергії й астми в Дубаї у 2013 році

Біля своєї стендової доповіді з ефективності Ритуксимабу при розладах спектра аутизму у дітей на 5-му неврологічному конгресі Європейської Асоціації неврологів

Осло, Норвегія, червень 2019

З професором Мойсеєнко В. О.

Київ, лютий 2021

З професором Поповичем В. І.

Київ, лютий 2021

З професором Засєдою Ю. І.

Київ, лютий 2021

З професором, членом-кореспондентом НАМН України Лісяним М. І.

Київ, вересень 2021

Cертифікат володіння англійською мовою

Березень 2023

У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ) за спеціальністю «лікувальна справа». Пройшов інтернатуру зі спеціальності «неврологія» в НМАПО імені П. Л. Шупика. Також там отримав спеціалізацію «клінічна імунологія». Додатково маю спеціалізації з сімейної медицини та з викладання наукових дисциплін у вищих навчальних закладах. Пройшов тематичне вдосконалення з медичної генетики в Україні та в центрі Сentogene (Росток, Німеччина).

Під час стажування з генетики в науково-дослідному центрі Centogene біля сучасного апарата зі секвенування генів

Росток, Німеччина, осінь 2019

З 2009 по 2015 рік працював заступником директора Інституту імунології та алергології НМУ. Нині завідую лабораторією імунології та молекулярної біології Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини НМУ.

На вулицях Києва

Березень 2019

Я професійно займаюся діагностикою і лікуванням хвороб імунної системи — імунодефіцитів, або імунодефіцитних хвороб. Я є переконаним прихильником теорії імунодефіцитів у поясненні розвитку імунозалежної патології: інфекційної, автоімунної, алергічної, імунозапальної, онкологічної. Відповідно до цього, я є автором ряду наукових монографій з імунодефіцитних хвороб людини і запропонував класифікацію мінорних первинних імунодефіцитів людини.

Імунодефіцитна хвороба: сучасне розуміння проблеми

Київ, 2021

При імунозалежній патології нерідко можна знайти етіологічний чинник, тому, якщо ви хочете отримати не тільки синдромальний діагноз, а і знайти причину хвороби й отримати етіотропне лікування, вам саме до мене. Подивіться мої лекції щодо цього, щоб зрозуміти зв'язок між імунодефіцитами та імунозалежними ускладненнями, а також можливості імунотерапії у таких випадках: «Дефіцит манозозв'язувального білка», «Вибірковий дефіцит NK-клітин», «Клініка, діагноситка і лікування вибіркового дефіциту IgE у людей».

Клініка, діагностика і лікування вибіркового дефіциту IgE у людей

Харків, 16–17 вересня 2020

Також я займаюся проблемою опортуністичних інфекцій (герпесвірусних, токсоплазменної, папіломавірусних та ін.), оскільки вона є дотичною до проблем імунодефіцитів. Особливим інтересом для мене є герпесвірусні інфекції, викликані вірусами простого герпесу 1 і 2 типів, варицелла-зостер вірусом, цитомегаловірусом, вірусом Епштейна-Барр, вірусами герпесу 6, 7 і 8 типів. Подивіться мою лекцію з діагностики герпесвірусних інфекцій, якщо маєте проблеми зі встановленням такого діагнозу. А якщо хочете зрозуміти значущість інфекції, викликаної вірусом Епштейна-Барр, для вас є лекція щодо цього (пароль для перегляду: SHDM122020).

Я є автором оригінальної клініко-радіологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій, яку широко використовую у своїй практиці. Ознайомтеся з цією класифікацією у номерах 53 і 54–55 журналу «Клінічна іммунологія. Алергологія. Інфектологія». А ще написав методичні рекомендації з лікування герпесвірусних інфекцій людини. Герпесвірусні інфекції, особливо віруси герпесу 6 і 7 типу, можуть бути причиною ряду психічних порушень у людей (зокрема синдрому хронічної втоми), а також беруть участь в індукції епілепсії. Як це відбувається, слухайте у лекції.

Механізм зміни особистості при реактивованих HHV-6- та HHV-7-інфекціях

Київ, 27 лютого 2020

Також я займаюся автоімунними (ревматичними) і алергічними хворобами, бо вони можуть бути проявом імунодефіциту. Особливу сферу моїх інтересів становлять автоімунні хвороби нервової системи. Зокрема автоімунні демієлінізуючі хвороби: розсіяний склероз, розсіяний енцефаломієліт, оптикомієліт та ін. Почитайте мій спеціальний науковий огляд з розсіяного склерозу, який розширює межі розуміння проблеми. Дуже актуальна наразі проблема — автоімунні лімбічні енцефаліти, що можуть нагадувати психічну хворобу або епілептичний синдром. Щодо цього я теж мав лекцію.

Важливою є проблема стрептокок-асоційованого антинейронального автоімунітету (PANDAS у дітей та дорослих), що може проявлятися як обсесивно-компульсивний синдром, гіперкінези (насильницькі рухи (тики), дистонія та ін.), психози, розлади спектру аутизму. Я є автором систематичного наукового огляду цієї проблеми.

PANDAS: етіологія, патогенез, клінічна картина, діагностика і лікування

Київ, 2021

У сфері моїх інтересів також автоімунні ураження периферичної нервової системи, як-от синдром Гійєна-Барре, хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія, мультифокальна моторна невропатія та ін. Подивіться лекцію щодо цього. Також я займаюся міастенією гравіс та міастенічними синдромами і теж маю спеціальну лекцію. А це лекція про автоімунні ураження м'язів (дерматоміозит, поліміозит, некротична міопатія та ін.), які також є об'єктом моєї клінічної роботи.

Діагностика та лікування хвороб периферичної нервової системи

Київ, 2020

Я лікую пацієнтів з імунозалежними рефрактерними епілепсіями. Відповідно до цього, я є автором монографії про зв'язок герпесвірусних інфекцій та скроневої медіанної епілепсії у людей. Діти з розладами спектру аутизму можуть відповідати на ряд імунотерапевтичних втручань. Я активно пропагую нові відкриття у царині етіології та імунопатогенезу розладів спектру аутизму у дітей. Я є автором спеціальної монографії щодо зв'язку генетичного дефіциту фолатного циклу з розладами спектру аутизму та провів лекції щодо імунологічних підходів до ведення дітей з розладами спектру аутизму: «Нова концепція лабораторної діагностики аутизму та його імунокорекції» і «Зв'язок генетичного дефіциту фолатного циклу з розладами спектру аутизму у дітей».

Я є фахівцем в царині імунотерапії хвороб різних органів і систем організму людини. Відповідно до цього, я є автором ґрунтовної монографії з імунотерапії. Подивіться мою лекцію щодо показань до застосування імунотерапевтичних препаратів в неврології згідно з доказовою медициною за посиланням.

Імунотерапія в неврології

Київ, 3 грудня 2020

Я веду дві сторінки на Facebook (особисту та публічну), де регулярно публікую інформацію щодо своєї наукової діяльності та нових відкриттів у сфері імунології та нейроімунології. Приєднуйтеся, буду радий спілкуванню, обміну досвідом і знаннями.

Водночас маю YouTube-канал, куди завантажую свої лекції з актуальних проблем імунології та нейроімунології, які здійснюю на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, онлайн-вебінарах.

Якщо у Вас є запитання до мене, напишіть на електронну пошту doctormaltsev@gmail.com.

Якщо Ви хочете потрапити до мене на консультацію, телефонуйте за номером +380 (68) 100 85 95.

Зичу всім здоров'я та процвітання.

З повагою, Дмитро Мальцев.