Асоціація фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

Я є секретарем Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації.

Асоціація фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореалібітації — громадська професійна плаформа, яка об'єднує зусилля неврологів, інфекціоністів, клінічних імунологів, ревматологів та інших медичних спеціалістів в царині діагностики, лікування і профілактики нейроімуних хвороб людини. Це науковий простір спільного досвіду фахівців, який забезпечує безперервне інформування щодо нових відкриттів в нейроімунології, підвищення рівня знань, умінь і професіоналізму медиків, що займаються нейроімунними пробемами, а також — сприяє ефективнішому спілкуванню, обміну думками і глибшому обговоренню складних клінічних випадків і дискутабельних питань у вченні про нейроімунні хвороби. Нейроімунологія — наука, яка зазнає особливо стрімкого розвитку протягом останніх десятиріч. Ця інтегральна дисципліна на стиці неврологїі та клінічної імунології займається вивченням хвороб імунної системи з ураженням нервової і хвороб нервової системи, в патогенезі яких має місце залучення імунної. Останні роки ознаменувалися рядом справді приголомшивих відкриттів у діагностиці і лікуванні нейроімунних хвороб, які сприяють глибшому розумінню механізмів розвитку поєднаної патології нервової та імунної систем та відкривають нові, ефективніші і безпечніші, методи лікування і профілактики важких захворювань людського організму. Завдання асоціації — у своєчасному і всебічному донесенні учасникам новітніх досягнень сучасної науки в царині нейроімунології. Це безперервний лекційних процес, що проводиться кращими українськими і зарубіжними фахівцями у доступній, науково обгрунтованій формі. Асоціація займається розробкою рекомендацій, протоколів, настанов для лікарів різних спеціальностей з актуальних проблем вчення про нейроімунні хвороби людини. Планується підготовка підручника для медичних вузів з дисципліни «Нейроімунологія». Важливим є обгрунтування доцільності і нагальної необхідності підготовки спеціалістів з нейроімунології, які б мали високий ріівень знань і вмінь як з неврології, так і з клінічної імунології в межах предмету нейроімунології. Ми сприяємо проведеннню клінічних досліджень і висвітленню їх результатів громадськості в межах окресленого наукового напрямку. Цей електронний ресурс є важливим інструментом для об'єдання фахівців з нейроімунології для обміну досвідом, вирішення нагальних проблем і підвищення кваліфікаційного рівня у вченні з нейроімунних хвороб людини.

Новини Асоціації

Асоціацію фахівців з нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації презентовано в 6-му номері наукового журналу Імунологія, алергологія, інфектологія за 2019 рік.

Журнал «З турботою про жінку» опублікував спеціальну статтю про перше засідання Асоціації спеціалістів з нейроімунології, імунотерапії, нейрореабілітації. Справді, імунотерапевтичний напрямок роботи Асоціації буде корисним не тільки неврологам, а й іншим спеціалістам, в практиці яких доцільне застосування імунотерапевтичних агентів за різними показаннями.

Це статут Асоціації фахівців з нейроімунології, імунотерапії, нейрореабілітації. Запрошую ознайомитися з принципами роботи організації, метою, завданнями