Статті

1. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Мірошникова М.І. Сучасні аспекти імунопатогенезу та лікування міастенії гравіс // Імунологія та алергологія. – 2003. - №2. – с. 13 – 18.

2. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Роль цитокінів у виявленні функціональних порушень імунітету // Ліки України. – 2004. - №2. – с. 15 – 18.

3. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Гуменюк Н.О. Проблема виявлення та верифікації імунодефіцитних захворювань: сучасний погляд // Ліки України. – 2004. – №9. – с. 61 – 65.

4. Казмирчук В.Е., Мальцев.Д.В. Интепретация данных общего анализа крови при выявлении иммунозависимой патологии // Doctor. – 2006. – №6. – с. 7 – 13.

5. Казмирчук В.Е., Мальцев.Д.В. Интепретация данных иммунограммы при выявлении иммунозависимой патологии // Doctor. – 2006. – №6. – с. 14 – 18.

6. Казмірчук В.Є., Мальцев. Д.В. Новий погляд на етіологію та патогенез мігрені (роль герпетичної інфекції) // Ліки України. – 2007. – № 110. – С. 53–59.

7. Мальцев Д.В. Казмірчук В.Є. Новий підхід до профілактичного лікування мігрені // Ліки України. – 2007. – № 114. – С. 45–49.

8. Мальцев Д.В., Войтюк Т.В, Сидоренко О.І., Ковальчук Л.І. Нові аспекти патогенезу мігрені // Імунологія та алергологія. – 2007. – № 4. – С. 28–31.

9. Мальцев Д. В. Верифікація і лікування герпесвірусної інфекції у жінок, хворих на мігрень без аури // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2007. – № 1 (12). – С. 86–90.

10. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Імунозалежна форма мігрені // Український неврологічний журнал. – 2008. – № 2. – С. 27–37.

11. Ковальчук Л.И., Мальцев Д.В., Войтюк Т.В. и др. Цитологические особенности лимфоцитов у больных с активной герпетической инфекцией: возможности ранней скрининговой диагностики // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2008. – №3. – с. 55– 58.

12. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. та ін. Імунологічні та аспекти етіології та патогенезу епілепсії: невикористані терапевтичні можливості // Український неврологічний журнал. – 2009. – №4. – С.11-25.

13. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммунная система кожи и клинические кожные маски иммунодефицитных болезней // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія.– 2009. – №1 (спецвыпуск). – С. 14–21.

14. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Вирусные пневмониты: неизвестная болезнь // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №3 (спецвыпуск). – С. 23–30.

15. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Клінічний випадок лімфогранулематозу у хворої з багаторічним анамнезом активної герпесвірусної інфекції // Клінічна імунологія, алергологія та інсектологія. – 2009. – №1-2. – С. 25–26.

16. Мальцев Д.В. Клинический полиморфизм дефицита больших гранулярных лимфоцитов // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №3 (22). – С. 36–40.

17. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Сучасний погляд на етіологію, патогенез і лікування автоімунних хвороб людини // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №4 (23). – С. 23–32.

18. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Результаты исследования иммунного статуса у больных с тяжёлой мигренью без ауры: иммунозависимая форма мигрени // Аллергология, иммунология (Москва). – 2009. – №3. – С. 333–339.

19. Живаго Х.С., Коляденко Н.В., Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Шизофренія: трансформація парадигми // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010. – №1. – С. 44 – 48.

20. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Результаты испытания Бета-глюкана midi в качестве иммунореабилитационного средства у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, у которых отмечаются сниженные показатели фагоцитарной активности нейтрофилов // Імунологія та алергологія. – 2010. – №1. – С. 55–64.

21. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Зільберблат Г.М. та ін.. МРТ у діагностиці герпесвірусної нейроінфекції, асоційованої з епілептичним синдромом // Український неврологічний журнал. – 2010. – №3. – С. 5–22.

22. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Діагностика первинних імунодефіцитів у хворих з верифікованою герпесвірусною нейроінфекцією, ускладненою судомним синдромом // Український неврологічний журнал. – 2010. – №4. – С. 42–59.

23. Мальцев Д.В. Діагностика вторинних імунодефіцитів у хворих на герпесвірусну нейроінфекцію, ускладнену епілептичним синдромом // Імунологія та алергологія. – 2010. – №2. – С. 76–90.

24. Коляденко Н.В., Хайтович М.В., Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Живаго Х.С. Роль імунної системи шкіри в патогенезі психічних захворювань герпесвірусного ґенезу // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2010. – №3(38). – С. 28–30.

25. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Вивчення ефективності і безпечності застосування Субаліну при лікуванні ГРВІ у часто і тривало хворіючих пацієнтів // Сучасні інфекції. – 2010. – №3. – С. 100–106.

26. Мальцев Д.В., Климчук В.В. Випадок ятрогенного аспергільозу ретробульбарної клітковини і лімбічного герпесвірусного енцефаліту у пацієнтки з дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів // Український медичний часопис. – 2011. – 1 (81). – С. 118–120.

27. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Ефективність противірусного лікування при герпесвірусній нейроінфекції зі скроневою епілепсією // Міжнародний неврологічний журнал. – 2011. – №4 (42). – С. 21–28.

28. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики перистуючої герпесвірусної нейроінфекції // Лабораторна діагностика. – 2011. – №3 (57). – С. 24–30.

29. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Слободин Т.Н., Головченко Ю.И. Синдром паркинсонизма у молодых женщин, страдающих дефицитом миелопероксидазы фагоцитов // Международный неврологический журнал. – 2011. – №1 (39). – С. 15–24.

30. Мальцев Д.В. Фактор некрозу пухлини альфа як біомаркер тяжкості стану і прогнозування при герпесвірусній нейроінфекції з епілептичним синдромом // Український неврологічний журнал. – 2011. – №2 (19). – С. 5–18.

31. Мальцев Д.В., Климчук В.В. Неврологічні ускладнення VZV-нейроінфекції // Український медичний часопис. – 2011. – №5 (85). – С. 122–128.

32. Мальцев Д.В. Cовременные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №1. – С. 23–32.

33. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Актуальные аспекты современной иммунопрофилактики: необходимость тонкого баланса между интересами общества и человека // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №2. – С. 13–26.
34. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Ретроспективный анализ применения препарата Гепримун-6 у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом герпеса 6 типа // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – №5-6 (34-35). – С. 64–70.

35. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Шевченко І.І. Герпесвірусні інфекції у імунокомпетентних осіб // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2010. – № 9-10 (38-39) – С. 7–16.

36. Мальцев Д.В., Шевченко І.І. Клінічний випадок нейроревматизму, що призвів до розвитку рефрактерної епілепсії // Вісник епілептології. – 2010. – №2 (33-34). – С. 57–60.

37. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна-Барр вирусом (ч.1) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №2 (41). – С. 30–36.

38. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна-Барр вирусом (ч.2) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №3 (42). – С. 27–32.

39. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна-Барр вирусом (ч.3) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №4 (43). – С. 69–75.

40. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной вирусом герпеса 6 типа (ч.1) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №5 (44). – С. 33–40.

41. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызванной вирусом герпеса 6 типа (ч.2) // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. –2011. – №6-7 (45-46). – С. 32–48.

42. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Царик В.В. Трансформация представлений о природе гиперчувствительности к медикаментам – от аллергии к вирус-индуцированному аутоиммунитету // Иммунпатология, аллергология, инфектология (Беларусь). – 2011. – №4. – C. 87–101.

43. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Имуноглобулинотерапия: эффективность и безопасность // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2009. – №10 (29). – С. 30–40.

44. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызваной вирусом герпеса человека 4 типа // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. Збірник рекомендацій. – 2011. – С. 6–44.

45. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика и лечение инфекции, вызваной вирусом герпеса человека 6 типа // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. Збірник рекомендацій. – 2011. – С. 45–74.

46. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Коваленко О.М., Козинець Г.П. Цитокіни, як маркери тяжкості стану потерпілих і прогнозування тяжкості перебігу опікової хвороби: нові терапевтичні можливості та переосмислення загальноприйнятих лікувальних підходів. Ч1. // Клінічна хірургія. – 2011. – № 10 (823). – С. 58–64.

47. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.І. Концепція вірус-індукованої трансформації синаптичної передачі збудження, як моделі розвитку скроневої епілепсії у людей // Науковий вісник НМУ ім..О.О. Богомольця. – 2009. – №4(26). – С.154–170.
48. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. Клінічна класифікація герпесвірусних інфекцій, ч.1 // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – №4(53). – С. 42–48.

49. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. Клінічна класифікація герпесвірусних інфукцій, ч. 2 // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – №5-6(54-55). – С. 5–13.

50. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В. Трансформация современных представлений о природе гиперчуствительности к медикаментам: от аллергии к вирусопосредствованому аутоимунитету // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2012. – №3 (52). – С. 41–52.

51. Мальцев Д.В. Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу // Український медичний часопис. – 2012. – №1(87). – С.136–142.

52. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека // Український медичний часопис. – 2012. – №5 (91). – С.94–107.

53. Мальцев Д.В. Останні досягнення у діагностиці та лікуванні герпесвірусних нейроінфекцій людини // Український неврологічний журнал. – 2012. – №2(23). – С. 7–21.

54. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Погляд імунолога на необхідність позбавлення від паразитів. Підходи до призначення лікарських засобів // Фармацевтичний кур'єр. – 2012. – №10. – С.20–26.

55. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Іщенко М.І. Антигістамінні препарати: великі надії та розчарування // Фармацевтичний кур'єр. – 2012. – №6. – С. 26–31.

56. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В. Последняя редакция классификации Джелла и Кумбса: новый взгляд на старые истины в контексте теории иммунодефицитов // Лікарська справа. – 2012. – №1-2. – С.28–44.

57. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К. До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій // Международный неврологический журнал. – 2012. – №2 (48). – С. 14–28.

58. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В Клініка, діагностика і лікування ізольованого дефіциту IgE: огляд літератури і описання клінічних випадків // Імунологія та алергологія. – 2012. – №3. – С. 5–21.

59. Казмирчук В.Е, Мальцев Д.В. Диагностика первичных и вторичных иммунодефицитов у пациентов с герпесвирусной нейроинфекцией, ассоциированой с височной медианной эпилепсией // Аллергология и иммунология (Российская Федерация). – 2012. – Т.13. – №2. – С.149–164.

60. Коваленко О.М., Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Козинець Г.П. Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках: нові терапевтичні можливості та переосмислення існуючих лікувальних підходів. Ч. 2. // Клінічна хірургія. – 2012. – №1. – С. 57–61.

61. Maltsev Dmitriy V., Kazmirchuk Vera E., Grytsyk Vladimir F., Nedopaco Yaroslav Ya. The Possibility of Using Serum Concetracions of the Tumor Necrosis Factor-Alpfa As a Biomarker in Mesial Temporal Lobe Epilepsy Associated With the Human herpes Virus Neiroinfections // International journal of biomedicine. – 2012. – Vol. 2(1). – P .16–25.

62. Maltsev D.V. Kazmirchuk V.E. Diagnosis of Herpesvirus Neiroinfeсtions in Patients with Temporal Mesial Epilepsy // Allergy, Astma & Immunophysiology: From Basic Science to Clinical Ahhlication. – 2012 by MEDIMOND s.r.l. – P.231–234.

63. Kazmirchuk V.E., Tsaryk V.V., Maltsev D.V. Myeloperoxidase deficiency – congenital and acquired disorders of neutrophil function // Fundamental and applied sciences today. – 2014. – Vol. 3. – P.32–36.

64. Maltsev D.V., Kazmirchuk V.E. Herpesvirus neuroinfections in immunocompromised patients: diagnosis and preventive treatment // Allergy, asthma and immunopathology: from basic science to clinical management, London, April 27-30. – 2013. – P. 105–107.

65. Мальцев Д.В. Изменение парадигмы антибиотикотерапии: противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства азитромицина // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2015. – №1 (18). – С. 123–135.

66. Мальцев Д.В. Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії за допомогою рекомбінантного гамма-інтерферону у пацієнтів з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофілів // Імунологія та алергологія. – 2015. – №1. – С. 44–53.

67. Мальцев Д.В. Ідіопатична CD4+ Т-клітинна лімфопенія: клініка, діагностика, лікування // Імунологія та алергологія. – 2015. – №2. – С. 27–41.

68. Мальцев Д.В. Дефіцит специфічних антитіл: клініка, діагностика, лікування // Лабораторна діагностика. – 2015. – №2(72). – С. 40–49.

69. Лісяний М.І., Мальцев Д.В., Мішина В.В. Ізольований дефіцит IgМ: клініка, діагностика і лікування // Лабораторна діагностика. – 2015. – №3. – С. 45–56.

70. Мальцев Д.В. PANDAS – нова форма автоімунного ураження мозку, індукованого стрептококовою інфекцією // Український неврологічний журнал. – 2015. – №1. – С. 5–15.

71. Мальцев Д.В. Дефіцит манозозв'язувального білка // Український терапевтичний журнал. – 2015. – №1. – С. 80–89.

72. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія сепсису // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №1(64). – С. 31–41.

73. Мальцев Д.В. Насколько целесообразно применение в/в иммуноглобулина при сепсисе? Гуморальные иммунодефициты как ключ к получению правильного ответа // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №6(69). – С. 86–92.

74. Мальцев Д.В., Недопако Я.Я., Грицик В.Ф. Скроневий медіанний склероз // Український неврологічний журнал. – 2015. – №4. – С. 7–20.

75. Мальцев Д.В. Показания для применения иммуноглобулина для внутримышечного введения // Імунологія та алергологія. – 2014. – №2. – С. 5–21.

76. Мальцев Д.В., Федірко В.О., Лісяний М.І., Васильєва І.Г. Рефрактерна атипова тригемінальна невралгія, асоційована з реактивованою герпесвірусною інфекцією: патогенетичний зв'язок і ефективність комбінованого противірусного лікування // Імунологія та алергологія. – 2014. – №3. – С. 62–77.

77. Казмирчук В.Е., Царик В.В., Мальцев Д.В. Дефицит миелопероксидазы – врожденное и приобретенное нарушение функции нейтрофилов // Імунологія та алергологія. – 2014. – №2. – С.38–45.

78. Мальцев Д.В. Дефіцит природних кілерних Т-клітин // Український медичний часопис. – 2015. – №1(105). – С. 65–70.

79. Мальцев Д.В., Недопако Я.Я. Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади // Український медичний часопис. – 2013. – №2(94). – С. 129–142.

80. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Царик В.В. Клініка, діагностика і лікування ізольованого дефіциту IgE; огляд літератури і описання клінічних випадків // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2013. – №6-7(65-66). – С. 12–21.

81. Мальцев Д.В. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів // Український медичний часопис. – 2014. – №4(102). – С. 94–105.

82. Мальцев Д.В. Клінічний приклад дефіциту мієлопероксидази фагоцитів // Український медичний часопис. – 2014. – №5(103). – С. 184–191.

83. Коваленко О.М., Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Коваленко А.О. Вивчення динаміки цитокінів у потерпілих за тяжких опіків для оцінки тяжкості стану і прогнозу // Клінічна хірургія. – 2014. – №2 (855). – С. 49–53.

84. Коваленко О.М., Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Коваленко А.О. Динаміка сироваткових цитокінів у хворих з поширеними опіками // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л, Шупика, випуск 21, книга 1, с. 49–55.

85. Мальцев Д.В. Нерешенные проблемы и перспективы исследований рассеянного склероза: вирусологические, иммунологические и терапевтические аспекты // Лікарська справа. – 2014. – №5-6. – С. 3–19.

86. Мальцев Д.В. Реактивована HHV-7-інфекція в сім'ї із загальним варіабельним імунодефіцитом // Український медичний часопис. – 2014. – №5(103). – С. 123–126.

87. Мальцев Д.В. Рассеянный склероз: нерешенные проблемы и перспективы исследований // Український неврологічний журнал. – 2013. – №2 (27). – С. 8–16.

88. Казмирчук В.Е., Царик В.В., Мальцев Д.В. Саркоидоз – гранулематоз: современный вигляд на этиологию и патогенез с описаним клинических случав // Лікарська справа. – 2014. – №1-2. – С. 3–15.

89. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Эффективность и безопасность лечения анемии препаратом человеческого рекомбинантного эритропоэтина альфа у больных с иммунодефицитами // Імунологія та алергологія. – 2013. – №1. – С. 28–38.

90. Мальцев Д.В. Ассоциация аутоиммунных демиелинизирующих болезней нервной системы с гуморальними иммунодефицитами: новый ключ к пониманию эффективности иммуноглобулинотерапии // Международный неврологический журнал. – 2014. – №2(64). – С. 27–32.

91. Мальцев Д.В. Клінічні випадки дефіциту манозозв'язувального білка // Український медичний часопис. – 2015. – №2(106). – С. 122–127.

92. Мальцев Д.В. Дефіцит субкласів IgG: клініка, діагностика, лікування // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2015. – №5-6(84-85). – С. 8–18.

93. Мальцев, Д.В. Протизапальні та імуномодулювальні властивості азитроміцину - ключ до нових горизонтів застосування в клінічній практиці // Сімейна медицина. – 2015. – № 1. – С. 40–44.

94. Мальцев Д.В. Показания к применению иммуноглобулинотерапии в гематологии // Consilium Medicum Ukraina. – 2014. – Т.8, Приложение 1. – С. 20–26.

95. Мальцев Д.В., Коваленко О.М., Казмірчук В.Є. Цитокіни як біомаркери тяжкості стану хворих і прогнозування при опіках: нові терапевтичні можливості та переосмислення традиційних лікувальних підходів // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2014. – №4(73). – С. 27–36.

96. Мальцев Д.В. Возможности современной иммунотерапии в репродуктологии // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – №5(13). – С. 45–52.

97. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия в неврологии // Consilium Medicum Ukraina. – 2013. – Т.7, № 7. – С. 21–26.

98. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия в ревматологии // Consilium Medicum Ukrainе. – 2014. – Т.8, № 4. – С. 28–33.

99. Мальцев Д.В. Досвід застосування азитроміцину для лікування імунозапальних хвороб дихальної системи // Сімейна медицина. – 2015. – №4. – С. 151–153.

100. Мальцев Д.В. Реактивована HHV-7 інфекція в сім'ї із загальним варіабельним імунодефіцитом // Український медичний часопис. – 2013. – №3(95). – С.123–127.

101. Мальцев Д.В., Горбенко В.Ю., Магась В.В., Мішина В.В. Ізольований дефіцит IgA: епідеміологія, клініка, діагностика і лікування // Лабораторна діагностика. – 2015. – №4(74). – С.33–56.

102. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація,клінічні прояви, діагностика та лікування, ч. 1 // Здоров'я України. – 2015 – №17 (366). – С.52–53.

103. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічна картина, діагностика і лікування, ч. 2 // Здоров'я України. – 2015. – №18 (367). – С. 42–43.

104. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Є., Царик В.В., Цвеюк Д. Новый вигляд на последовательность событий при гуморальном иммуном ответе согласно концепции Коллинса и Джексона // Імунологія та алергологія. – 2015. – №3-4. – С. 50–60.

105. Мальцев Д.В. Ізольований дефіцит IgA: епідеміологія, клініка, діагностика і лікування // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2016. – № 1(90). – С. 5–15.

106. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия сепсиса // Хирургия Украины. – 2016. – № 2(58). – С.120–130.

107. Мальцев Д.В., Батушкін В.В., Мишина В.В. Ідіопатична CD4+ Т-клітинна лімфопенія: клінічна картина, діагностика і лікування // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2016. – № 2(25). – С. 99–112.

108. Мальцев Д.В., Євтушенко С.К. Сучасні підходи до діагностики герпесвірусних нейроінфекцій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №3(81). – С. 32–45.

109. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Эффективность высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №2(80). – С 35–49.

110. Мальцев Д.В. Этапное ведение расстройств аутистического спектра, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – №2(80). – С. 151–158.

111. Мальцев Д.В., Натрус Л.В., Чуприков А.П. с соавт. Клинический полиморфизм генетического дефицита энзимов цикла фолиевой кислоты // Украинский неврологический журнал. – 2016. – №2. – С. 7–16.

112. Мальцев Д.В. Сімейна доброякісна нейтропенія // Лабораторна діагностика. – 2016. – №2. – C.36–43.

113. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2016. – №5 (94) – C.23–30.

114. Мальцев Д.В., Cидоренко Е.І., Солонько И.И. с соавт. Иммунологические аспекты расстройств спектра аутизма у детей // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2016. – №3 (92). – С.9–16.

115. Кунта Н.П., Возниця М.В., Мальцев Д.В. Досвід застосування препарату в/в імуноглобуліну в практиці неонатолога // Український неонатологічний журнал – 2016. – Т.4. №2 (20). – С. 110–115.

116. Мальцев Д., Медзин В. Оцінка імунного статусу в учасників АТО з важкими пошкодженнями нижніх кінцівок. // Медична наука України. – 2016. – Т.12. – № 3-4. – С. 71–79.

117. Мальцев Д.В. К вопросу об эффективности высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами спектра аутизма, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // Психиатрия. Писхотерапия и клиническая психология. Восточная Европа. – 2016. – Т. 7, №2. – С. 207–224.

118. Мальцев Д.В., Чуприков А.П., Мишиев В.Д., Кириллова Л.Г., Коляденко Н.В. Основные аспекты иммунодиагностики и иммунотерапии при расстройствах спектра аутизма у детей // Здоров'я суспільства. – 2016. – Т.5. – № 3-4. – 25–35.

119. Мальцев Д.В. Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії рекомбінантним гамма-інтерфероном хворих з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофільних гранулоцитів // Врачебное дело. – 2016. – № 1-2. – С.10–15.

120. Мальцев Д.В. Прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности пембролизумаба // Клиническая онкология – 2016. – №4 (24). – С.35-42.

121. Коляденко Н.Г., Мальцев Д.В., Живаго Х.С., Федосова Л.О. Етіопатогенетичні основи розвитку реабілітаційного потенціалу хворих на синдром Ретта // Лікарська справа. – 2017. - № 7. – С. 98-104.

122. Мальцев Д.В. Ефективність і безпечність високодозової в/в імуноглобулінотерапії у дітей з разладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу // Лікарська справа. – 2017. – №8. – С. 8–24.

123. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – №2(88). – С. 77–83.

124. Мальцев Д.В., Евтушенко С.К. Иммуноглобулинотерапия при аутоиммунных заболеваниях периферической нервной системы // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. – №1(87). – С. 35–45.

125. Мальцев Д.В., Рибак І.Р., Горбенко В.Ю. Ізольований дефіцит IgE у людей: update // Актуальная инфектология. – 2017. – №1, Т.5. – С. 8–14.

126. Мальцев Д.В., Крикун М., Солонько И. Оценка субклассового состава иммуноглобулинов сыворотки крови у пациентов с острым панкреатитом // Хирургия Украины. – 2017. – № 3-4. – С. 57–69.

127. Мальцев Д.В. Показания к применению бета-интерферонов человека в клиничесой практике // Український неврологічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 5–22.

128. Мальцев Д.В. Расширеный клинико-лабораторный фенотип у детей с расстройствами спектар аутизма, ассоциированными с генетическим дефіцитом ферментов фолатного цикла // Імунологія, алергологія. – 2017. – №1-2. – С.20–38.

129. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферона-человека в клинической практике. Часть 1. // Імунологія, алергологія. – 2017. – №2. – С. 43–84.

130. Мальцев Д.В., Музыка Д.П. Купирование фульминантного вирусного гепатита В с острой печеночной энцефалопатией при помощи внутрівенного иммуноглобулина : презентація клинического случая // Медична наука України – 2017. – Т.13. – № 1-2. – С. 122–126.

131. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов гамма-интерферона в клинической практике. Часть1. // Клінічна імунологія, алергологія, інфектолоія. – 2017. – № 3(100). – С. 6–15.

132. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов гамма-интерферона в клинической практике. Часть 2. // Клінічна імунологія, алергологія, інфектолоія. – 2017. – № 4(101). – С. 5–17.

133. Стефанишин В.М., Мальцев Д.В. Фокус на онкологического пациента – все ли інструменты используем? // Новости медицины и фармации. – 2017. – №2(602). – С. 20–21.

134. Мальцев Д.В. Сімейна доброякісна нейтропенія // Клінічна імунологія, алергологія, інфектолоія. – 2017. – №1 (98). - С. 23–27.

135. Мальцев Д.В. зі спів. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дефіцит мієлопероксидази нейтрофілів» // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2017. – №1 (98). – С. 44–52.

136. Мальцев Д.В. Нормальные и специфические иммуноглобулины: насколько клинически важны преимущества специфических иммуноглобулинов к распространённым антигенам? // Новости медицины и фармации. – 2017. – №620. – С. 27–23.

137. Десятерик В.І., Крикун М.С., Мальцев Д.В, Солонько І.І. Характер змін окремих імунологічних показників у хворих на гострий панкреатит // Український журнал хірургії. – 2017. – №4(35). – С. 53–58.

138. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія при трансплантації органів і тканин. Огляд. // Медична наука України. – 2017. – №3-4. – Т.13. – С.88–93.

139. Мальцев Д.В., Рассказова О.М. Хронічна вірусна інфекція, спричинена вірусом герпесу 6 типу, з ураженням нервової системи на тлі дефіциту природних кілерів // Клінічна імунологія. Алергологія. – 2017. – №5. – С. 27–33.

140. Мальцев Д.В. Значение вирусных инфекций как проявлений иммунодефицита в патогенезе расстройств спектра аутизма, ассоциированных с дефицитом фолатного цикла // Психологічне здоров'я. - 2018. - №1. - С. 93-113.

141. Мальцев Д.В., Горбенко В.Ю. Клінічний випадок попереково-крижового мієліту HSV2-етіології у пацієнта з вибірковим дефіцитом природних кілерів // Укр. неврол. журнал. – 2018. – №2. – C.74–80.

142. Мальцев Д.В. Оценка иммунного статуса у детей с расстройством аутистического спектра, ассоциированным с генетическим дефицитом фолатного цикла // Лікарська справа. – 2018. – №1-2. – C. 11–23.

143. Мальцев Д.В., Гірна Г.А. Дефіцит природних кілерів і/або природних кілерних Т-лімфоцитів як причина злоякісних новоутворень у людей (огляд літератури) // Клінічна онкологія. – 2018. –№1(29). – C. 34–39.

144. Мальцев Д.В. Основы современной иммунотерапии // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2018. – №1-2. – C. 18–43.

145. Мальцев Д.В.,Євтушенко С.К., Горбенко В.Ю., Бондарчук О.Л. Клініка, діагностика й лікування VZV-васкулопатій церебральних артерій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – №3 – (97). – С. 99–116.

146. Мальцев Д.В. Переваги цетрилеву в лікуванні алергічних синдромів // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. – №5 (654). – С. 8–10.

147. Мальцев Д.В. Показания к применению колониестимулирующих факторов в клинической практике, часть 1 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №1 (106).– С. 5–12.

148. Мальцев Д.В. Показания к применению колониестимулирующих факторов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №3 (108). – С. 5–11.

149. Мальцев Д.В. Расширенный клинико-лабораторный фенотип при генетически детермированном нарушении фолатного цикла у детей с расстройствами спектра аутизма // Международный неврологический журнал. – 2018 . – №5 (99). – С. 13–25.

150. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике, часть 1 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №5(110). – С. 16–26.

151. Мальцев Д.В. Показания к применению препаратов альфа-интерферонов в клинической практике, часть 2 // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №6(111). – С. 10–21.

152. Мальцев Д.В. До питання переваг цетрилеву у лікуванні алергічних синдромів // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – №6(111). – С. 34–37.

153. Мальцев Д.В. Значение вирусных инфекций как проявлений иммунодефицита в патогенезе расстройств спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла // Ел. журнал Психологічне здоров'я. – 2018. – №1.

154. Мальцев Д.В. Роль дефицита ферментов цикла фолиевой кислоты в развитии расстройств спектра аутизма у детей // Ел. журнал Психологічне здоров'я. – 2018. – №2.

155. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби: етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування // Імунологія та алергологія. – 2018. – №3. – С. 12-24.

156. Мальцев Д.В. Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних нервових гангліях // Медична наука України. – 2018. – Vol. 14, № 1-2. – С. 87-95.

157. Мальцев Д.В. Нові відкриття у механізмах інтерферон-залежного контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних гангліях і досвід застосування індуктора інтерферону Оверину для відновлення такого контролю // Чоловіче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина. – 2018. – № 2. – С. 19-32.

158. Мальцев Д.В. Результаты оценки влияния Цетрилева (левоцетиризина) на позднюю фазу атопической реакции // Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018.

159. Maltsev D.V. Efficacy of rituximab treatment of autism spectrum disorders in children with a geneic deficiency of the folate cycle associated with antineuronal autoantibodies // European Journal of Neurology. – 2019. – Vol. 2. – P. 598.

160. Maltsev D.V. Efficiency of a high dose of intravenous immunoglobulin in children with autistic spectrum disorders associated with genetic deficiency of folate cycle enzymes // Journal of global pharma technology. – 2019. – Vol. 11(05). – P. 597-609.

161. Maltsev D.V., Hurzhii O.O. Toxoplasma chorioretinitis in primary myeloperoxidase deficiency // Journal of Ophthalmology. – 2019. – Vol. 4. – P. 75-81.

162. Коляденко Н.В., Вакулич Т.М., Мальцев Д.В. Значення сну в підвищенні реабілітаційного потенціалу хворих на синдром Ретта // Альманах гіпнології і психології. – 2019. - №1(2). – С. 14.

163. Мальцев Д,В. Проблема расстройств спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла, как проявлений иммунодефицитной болезни // Журнал «Психологічне здоров'я». – 2019. - №2. – С. 136-156.

164. Мальцев Д.В, Значение генетически детерминированного дефицита ферментов фолатного цикла в патогенезе заболеваний аутистического спектра // Журнал Психологічне здоров'я. – 2019. - №1 (2), - С. 153-173.

165. Мальцев Д.В. Алгоритм сучасної лабораторної та інструментальної діагностики герпсвірусних нейроінфекцій людини // Журнал Імунологія, алергологія, інфектологія. – 2019. - № 5(118). – С. 5-13.

166. Мальцев Д.В. Иммунодефицит, обусловленный генетически детерминированным нарушением фолатного цикла, у детей с расстройствами аутистического спектра // Журнал «Імунологія та алергологія, наука і практика» 2019. – № 1. – С. 4-22.

167. Мальцев Д.В. Клініка діагностика і лікування інфекції, викликаної вірусом герпесу 7 типу // Український неврологічний журнал. – 2019. - №4(53). – С. 5-14.

168. Мальцев Д.В. Клініка і діагностика скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусними інфекціями // Міжнародний неврологічний журнал. – 2019. - №3(105). – С. 5-15.

169. Мальцев Д.В. Клініка, діагностика і лікування первинного вибіркового дефіциту специфічних антитіл у людей // Журнал « Клінічна Імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – №3 (116), - С. 5-15.

170. Мальцев Д.В. Клініка, діагностика, лікування первинного ізольованого дефіциту IgM у людей // Журнал Імунологія, алергологія, інфектологія. – 2019. - №8(121). – С. 21-26.

171. Мальцев Д.В. Оценка влияния левоцетиризина на позднюю фазу атопической реакции // Журнал «Медична наука України». – 2018. –Т. 14., №4. – С. 103-108 (стаття подана навесні 2019 року, журнал вийшов влітку 2019р).

172. Мальцев Д.В. Оценка эффективности трансфер фактора при лечении дефицита NK/NKT-клеток, ассоциированного с генетическим дефицитом фолатного цикла // Журнал « Імунологія та алергологія, наука і практикаю - 2019. – Додаток № 1. - С. 66-67.

173. Мальцев Д.В. Показания к применению трансфер факторов в клинической практике // Журнал Клінічна імунологія і алергологія: наука і практика. – 2019. - №2. – С. 4-20.

174. Мальцев Д.В. Системи інтрагангліонарного та інтранейронального контролю над латентними альфа-герпесвірусами у сенсорних гангліях периферичної нервової системи // Український неврологічний журнал. – 2019. - №2-3(51-52). – С.12-21.

175. Мальцев Д.В. Синдром хронічної втоми, асоційований з герпесвірусними інфекціями // Міжнародний нврологічний журнал. – 2019. - № 4(106). – С. 5-19.

176. Мальцев Д.В. Клиническое применение трансфер факторов на основе экстракта молозива // Журнал Імунологія і алергологія: наука і практика. – 2019. - №3. – С. 9-23.

177. Maltsev D.V. Features of folate cycle disorders in children with ASD // Bangladesh Journal of Medical Science. - 2020. - Vol. 19(4). - P. 737-742.

178. Maltsev D,V, Effectimness of long-term continous immunomodulatory therapy with gamma-recombinant interferon in patients with clinically manifest forms of neutrophil myeloperoxidase deficiency // Archivos Venezolanos de farmacologia u terapeutica. - 2020. - Vol. 39 (5). - P. 672-679.

179. Мальцев Д.В., Натрус. Л.В. Эффективность инфликсимаба при расстройствах спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. - 2020. - Т. 11, № 3. - С. 583-594.

180. Десятерик В.І., Мальцев Д.В., Крикун М.С., Шаповалюк В.В., Шкура М.М. Імунологічні можливості діагностики та прогнозування розвитку асептичних та інфікованих ускладнень гострого панкреатиту // Запорожский медицинский журнал. - 2019. - № 21(6). - С. 739-743.

181. Мальцев Д.В. Клінічні випадки хронічної реактивованої інфекції HHV-6- і HHV-7 з картиною скроневого медіанного склерозу і зміною особистості // Український неврологічний журнал. - 2020. - №1-2. - С. 46-56.

182. Мальцев Д.В. Результати вивчення важливих клінічних аспектів TTV-інфекції: спектр проявів, асоціація з мінорними імунодефіцитами, ефективність артесунату // Імунологія та алергологія. - 2020. - №1. - С. 45-57.

183. Муравейник В.С., Мальцев Д.В., Муравейник А.В., Тарасевич О.М. Результати апробації високомінералізованих продуктів у клінічній практиці // Імунологія та алергологія. - 2020. - №1. - С. 45-57.

184. Мальцев Д.В. Діенцефальні ураження головного мозку герпесвірусної етіології у людей: огляд літератури та клінічний випадок (частина I) // Международный неврологический журнал. - 2020. - T.16, №4. - С. 43-52.

185. Мальцев Д.В. Діенцефальні ураження головного мозку герпесвірусної етіології у людей: огляд літератури та клінічний випадок (частина II) // Международный неврологический журнал. - 2020.- T.16, №5. - С. 54-62.

186. Мальцев Д.В. Современная иммунотерапия: классификация иммунотерапевтических агентов, механизм действия, показания к применению, режимы дозирования, побочные эффекты. Часть 1. // Журнал иммунология, аллергология, инфектология. - 2020. - №3-4 (124-125). - С. 7-15.

187. Мальцев Д.В. Современная иммунотерапия: классификация иммунотерапевтических агентов, механизм действия, показания к применению, режимы дозирования, побочные эффекты. Часть 2. // Журнал иммунология, аллергология, инфектология. - 2020. - №5 (126). - С. 14-22.

188. Мальцев Д.В. Показания к применению диализата лейкоцитов крови в клинической практике // Імунологія та алергологія. - 2020. - №2. - С. 37-53.

189. Мальцев Д.В. Алгоритм надання медичної допомоги дітям із розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу // Психологічне здоров'я. - 2020. - №1(4). - С. 173-194.

190. Мальцев Д.В. Бронхомед Бальзам як засіб вибору патогенетичної і симптоматичної терапії гострих запальних хвороб респіраторної системи людини // Modern Pediatrics. - 2020. - Vol. 5(109). - C. 70-75.

191. Мальцев Д.В. Эффективность заместительной терапии препаратом криоконсервированной плазмы крови человека у пациентов с первичным дефицитом маннозосвязывающего лектина, страдающих хронической активной герпесвирусной инфекцией // Иммунопатология, аллергология, инфектология. - 2020. - №2. - С. 15-25.

192. Мальцев Д.В. Випадок псевдотуморозного ураження центральної нервової системи, спричиненого вірусом простого герпесу 1 типу, у пацієнта з вторинним імунодефіцитом // Український неврологічний журнал. - 2020. - №3. - С. 47-56.

193. Мальцев Д,В. Обгрунтування структури діагнозу і схеми терапії при генетичному дефіциті фолатного циклу, асоційованому з розладами спектру аутизму, на прикладі клінічного випадку // Психологічне здоров'я. - 2020. - №2. - С. 61-83.

194. Maltsev D.V., Hurzhii O.O. ANA-associated uveitis in the presence of reactivated HHV-7 infection in a patient with MBL deficiency // Journal of Ophthalmology (Ukraine) - 2020 - Number 6 (497). - P. 64-69.

195. Мальцев Д.В. Клінічний випадок синдрому Луї-Барр з клінічною картиною мозочкової атаксії та EBV-індукованого лімфопроліферативного синдрому // Міжнародний неврологічний журнал. - 2020. - Т. 16, №8. - С. 48-52.

196. Мальцев Д.В. Діагностика і лікування первинних мінорних імунодефіцитів у пацієнтів з рецидивними урогенітальними інфекціями та імунозалежним безпліддям // Чоловіче здоров'я. Гендерна та психосоматична медицина. - 2020. - №1-2(10-11). - С. 19-31.

197. Натрус Л.В., Мальцев Д.В., Клись Ю.Г. та ін. Кореляційні зв'язки між цитокіновими показниками імунного запалення, ендотеліальним фактором росту та біохімічними параметрами у пацієнтів з подагрою .// Фізіологічний журнал. - 2020. - Т. 66, №5. - С. 55-63.

198. Maltsev D., Stefanyshyn V. Efficacy of combined immunotherapy with propes and inflamafertin in selective deficiency of nk and nkt cells in children with autism spectrum disorders associated with genetic deficiency of the folate cycle. Current Pediatric Research. 2021, 25(4), 536–540.

199. Hirna, H.A., Maltsev, D.V., Natrus, L.V., Kostyshyn, I.D., Tanasiychuk, I.S. Study of the immunomodulating influence of preparation alpha/beta-defensins on chemo/radiotherapy of patients with oral and oropharyngeal cancer. Fiziologichnyi Zhurnal. 2021. 67(4), pp. 86-96.

200. Natrus, L.V., Maltsev, D.V., Klys, Y.G., ...Panova, T.I. THE EFFECTIVENESS OF THERAPY BY CRYOPRESERVED HUMAN PLASMA IN PATIENTS WITH DEFICIENCY OF MANNOSE BINDING LECTIN SUFFERING FROM HERPES VIRUS INFECTION. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2021, 74(8), pp. 1824-1828.

201. Мальцев Д.В. Эффективность ритуксимаба при расстройствах спектра аутизма, ассоциированных с генетическим дефицитом фолатного цикла, с признаками антинейронального аутоиммунитета. Психиатрия. Психотерапия. Клиническая психология (восточна Европа). 2021. Том 12, №3, С. 472-487.

202. Мальцев Д.В. Клинический случай неуклонно рецидивирующего herpes zoster ophthalmicus у пациента с первичным дефицитом маннозocвязывающего лектина (МCЛ). Офтальмологический журнал. 2021; №6 (503): 64-68.

203. Мальцев Д.В. Результати вивчення показників біохімічного профілю у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2021. №1-2. С. 19-28.

204. Мальцев ДВ. Оцінка маркерів запалення та нейронального пошкодження у пацієнтів з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2021; 3: 31–39.

205. Мальцев Д.В. Результати оцінки імунного статусу у дітей з РАС: імунодефіцит, асоційований з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2021. №4.

206. Мальцев ДВ. Результати вивчення мікробного спектру у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Чоловіче здоров’я. Гендерна медицина. 2021; 2: 26–39.

207. Мальцев Д.В. Результати пошуку лабораторних ознак автоімунних реакцій до мозкових та позамозкових автоантигенів у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу. MEDICAL SCIENCE OF UKRAINE. 2021. Vol. 17, №3, С. 22-37.

208. Мальцев ДВ. Нейрорадіологічні ознаки енцефалопатії у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Український неврологічний журнал. 2021; 3: 16–30.

209. Мальцев Д.В. Ефективність ритуксимабу при розладах спектру аутизму, асоційованих з генетичним дефіцитом фолатного циклу, з ознаками антинейронального автоімунітету. Міжнародний неврологічний журнал. 2021. Том 17, №5. С 12-21.

210. Мальцев Д.В. Асоціація генетичного дефіциту фолатного циклу і розладів спектру аутизму у дітей: імунозалежні механізми церебрального пошкодження і можливості імунотерапевтичних втручань. Психологічне здоров’я. 2021. №1.

211. Мальцев Д.В. Класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування первинних мінорних імунодефіцитів людини, ч. 2. Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. 2021. 3 (132). С. 14-24.

212. Мальцев Д.В. Класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування первинних мінорних імунодефіцитів людини, ч. 1. Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. 2021. 1 (130). С. 20-28.

213. Мальцев Д.В. Герпесвірусні інфекції в нефрології. Актуальні проблеми нефрології, 2021; №2: 10-20.

214. Мальцев Д.В. Клінічний випадок природженої цитомегаловірусної інфекції у дитини з дефіцитом IgA. Міжнародний неврологічний журнал. 2021. Том 17, №6.

215. Мальцев ДВ. Результати ретроспективного аналізу застосування нормального внутрішньовенного імуноглобуліну людини у високій дозі для лікування імунозалежної енцефалопатії з клінічною картиною розладів аутистичного спектра в дітей з генетичним дефіцитом фолатного циклу. Міжнародний неврологічний журнал. 2021; 17(8): 31–43.

216. Lutsak Iryna, Litvinenko Dmytro, Meleha Kseniia, Barabanchyk Olena, Savchuk Alina, Maltsev Dmytro.
Rational Pharmacotherapy of Respiratory Diseases in the COVID-19 Pandemic.Int J Pharm Res Allied Sci. 2022. 11(1):55-60
.

217. Maltsev D, Fedirko V. Refractory atypical trigeminal neuralgia associated with reactivated herpesvirus infection: pathogenetic link and efficacy of combination antiviral therapy. Virusdisease. 2022 Jun;33(2):155-165.

218. Maltsev D, Stefanyshyn V. The efficacy of combined immunotherapy with Propes and Inflamafertin in adult patients with genetic deficiency of the folate cycle and selective deficiency of NK and NKT cells. Immunology. 2022 Nov;167(3):443-450.

219. Maltsev D. A comparative study of valaciclovir, valganciclovir, and artesunate efficacy in reactivated HHV-6 and HHV-7 infections associated with chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. Microbiol Immunol. 2022 Apr;66(4):193-199.

220. Мальцев Д. Порівняльне дослідження ефективності валацикловіру, вал-ганцикловіру та артесунату при хронічних реактивованих HHV-6- і HHV-7-інфекціях, асоційованих з син-дромом хронічної втоми/міалгічним енцефаломієлітом. Психологічне здоров’я. 2021. Вип. 2 (7). С. 84–92.

221. Мальцев Д.В., Федірко В.О. Рефрактерна атипова тригемінальна невралгія, асоційована з реактивованою герпесвірусною інфекцією: патогенетичний зв’язок і ефективність комбінованого противірусного лікування. МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ ТОМ 18, №3, 2022.

222. D. V. Maltsev, O. O. Hurzhii. Recurrent ocular toxoplasmosis infection in a patient
with a selective deficiency of NK T-cells and cytotoxic СD8+ T-cells associated with a genetic folate cycle deficiency Journal of Ophthalmology (Ukraine) - 2022 - Number 4 (507)
.

223. К.І. Davydenko, D.V. Maltsev, Yu.A. Batman, L.V. Natrus. STUDY OF THE IMMUNE DISORDERS IN NONSPECIFIC CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL ORGANS. Fiziol. Zh. 2022; 68(3): 68-77.

224. MALTSEV, D., LAZAREVA, A., RUDENKO, O., DUDYK, R., & ZVARYCHUK, Z. (2022). Philosophy of Education and Science in the Context of Digitalization of Society. WISDOM, 4(3), 75–82.

225. Мальцев Д.В., Натрус Л.В. Концепція імунопатогенезу енцефалопатії у дітей з розладами спектра аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу, та потенційні терапевтичнінапрямки. Міжнародний неврологічний журнал. Т. 18, N4, 2022.

226. Мальцев Д.В. Фолат-центрична концепція патогенезу та персоніфікований мультидисциплінарний підхід GBINC до клінічного ведення дітей з нейропсихічними синдромами.. Український неврологічний журнал. журнал.— 2022.— No 3—4.— С. 5 — 24.

227. Мальцев Д.В.,Коляденко Н.В. Иммунозависимые механизмы формирования энцефалопатии у детей с расстройствами аутистического спектра. "Pediatrics.Eastern Europe", 2022, Volume 10, Number 4.

228. Мальцев Д.В., Коляденко Н.В. Імуногенетичні аспекти патогенезу хвороби у дітей з розладами спектру аутизму. Чоловіче здоров'я. Гендерна та психосоматична медицина.  №1-2(14-15). 2022.

229. Г.А Гірна, М. М. Рожко, І. Д. Костишин, В. Є. Ткач, Р.А. Левандовський, Д. В. Мальцев. РОЛЬ ІМУНОТЕРАПІЇ В ЗАПОБІГАННІ РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РАК РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ І РОТОГЛОТКИ. Clinical and experimental pathology 2022. Vol.21, No 4 (82). P. 51-59.  

230. МАЛЬЦЕВ Д.В., СТЕФАНИШИН В.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ ПРОПЕСОМ ТАІНФЛАМАФЕРТИНОМ ПРИ ВИБІРКОВОМУ ДЕФІЦИТІ NK- І NKT-КЛІТИН У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ, АСОЦІЙОВАНИМИ З ГЕНЕТИЧНИМ ДЕФІЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ. Актуальні проблеми нефрології. №30-31. 2022.

231. МАЛЬЦЕВ Д.В., СТЕФАНИШИН В.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ ПРОПЕСОМ ТА ІНФЛАМАФЕРТИНОМ ПРИ ВИБІРКОВОМУ ДЕФІЦИТІ NK- І NKT-КЛІТИН У ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕТИЧНИМ ДЕФІЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ. ІМУНОЛОГІЯ ТААЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2.2022.

232. Liubov Bilyk, Neonila Korylchuk, Dmytro Maltsev, Mykola Rudenko, Оlena Kozeratska.TRANSFORMATION OF UKRAINIAN HEALTHCARE TO THE NEW CONDITIONS OF DEVELOPMENT: RISKS, SOLUTIONS,MODERNISATION OPTIONS. Georg. Med. News 2023. 11(344): 47-52.

233. Давиденко К.І., Мальцев Д.В., Натрус Л.В. Immune disorders peculiaritie s in girls with relapses of chronic non-specific inflammatory diseases of the genital organ. Modern pediatrics. Ukraine 6(134)/2023: 48-55.

234. Maltsev D, Bokova, S.. Innovative Development of the Health Care Sector of the Future in the Conditions of Modern Challenges of the Covid-19 Coronavirus Infection in Ukraine. Futurity Medicine, 2023. 1(1), 4–17.

235. Мальцев Д.В. ОНОВЛЕНІ УЗАГАЛЬНЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЛІКУВАННЯ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ ЛЮДИНИ. Ж. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2023 №3 С. 30-49.

236. Galina Rizak, Dmytro Maltsev, Gulshakhar Karkimbayeva,Volodumyr Vivsyannuk, Olena Barabanchyk. European and National measurements of Molecular and Immunological aspects of Diagnosis, Prevention, and Treatment of Coronavirus infection. Research J. Pharm. and Tech 2023; 16(8):3929-3935.

237. Dmitry Maltsev, Andrii Kurchenko, Yurii Marushko, Serhii Yuriev. Biochemical profile of children with autism spectrum disorders associated with genetic deficiency of the folate cycle. Biochimica clinica, 2023, vol. 47, n. 2^ 132-140.

238. Hirna H. A., Maltsev D. V., Rozhko M. M., Kostyshyn I. D. Results of the study of mucosal immunity indices in patients with cancer of the oral cavity and oropharynx during radiotherapy or chemoradiotherapy therapy and immunotherapy with alpha/beta-defensins. Klin Onkol 2023; 36(2): 112–123.

239. К. І. Davydenko, D. V. Maltsev, L. V. Natrus.sIndicators of immune status in women with different recurrence rates of nonspecific inflammatory diseases of the genital organs. Zaporozhye medical journal 2023; 25(3), 248-254.

240. H. Hirna, M. Rozhko, I. Kostyshyn, V. Tkach, R. Levandovskyі, D. Maltsev. THE ROLE OF IMMUNOTHERAPY IN THE PREVENTION OF THE SPECIAL TREATMENT COMPLICATIONS’ DEVELOPMENT OF THE PATIENTS WITH THE ORAL CAVITY CANCER. Сlinical and experimentalpathology 2022. Vol.21,No 4 (82). P. 51-5.

241. Maltsev D.V. Folate-centric concept of pathogenesis andGBINC personalized multidisciplinary approachto the clinical management of children withneuropsychiatric syndromes. Modern methods of diagnosing disaeses: Monograph. 2023. P. 95-131.