Доповіді

1. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Оцінка імунного статусу та верифікація активності герпетичної інфекції у хворих на просту мігрень. IX Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, 25-26 квітня 2007 року, м. Київ.

2. Казмирчук В.Е., Ковальчук В.Е., Мальцев Д.В. Цитологические особенности лимфоцитов у больных с активной герпетической инфекцией. Х Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, 22-23 квітня 2008 року, м. Київ

3. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. "Імунозалежна форма мігрені" Міжнародному конгресі "Фізіологія та патологія імунної системи" та у ІV конференції з імунореабілітації (15-17 вересня 2008 року, м. Москва)

4. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Великі гранулярні лімфоцити: теоретичні і прикладні аспекти VIII міждисциплінарна науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій)» (25-26 листопада 2008 року, м. Київ)

5. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Клінічний поліморфізм дефіциту великих гранулярних лімфоцитів VIII міждисциплінарна науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій)» (25-26 листопада 2008 року, м. Київ)

6. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Тяжкий імунодефіцит і високе мікробне навантаження у хворих на рефрактерну епілепсію Імунотерапія, імунопрофілактика в клінічній практиці: реалії та перспективи (осінні читання) Львів 16.10.09

7. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Особливості імунного статусу й інфікованість герпетичними вірусами дітей, хворих на рефрактерну епілепсію IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" // Перинатология и педиатрия. - 2009. - № 3. - С. 134.

8. Мальцев Д.В. МР-ознаки герпесвірусної нейроінфекції, ускладненої судомним синдромом Українська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теорія та практика клінічної імунології та алергології» м. Київ22 квітня 2010 року.

9. Мальцев Д.В. Ефективність і безпечність імуноглобулінотерапії Науково-практична конференція "Здоров'я: людина і технології" м. Київ15 травня 2010 року

10. Мальцев Д.В. Клінічна класифікація герпесвірусних нейроінфекцій Науково-практична конференція «Нейроінфекції у практиці клініциста. Проблеми діагностики і лікування» м. Харків31 березня 2011 року.

11. Мальцев Д.В. Диагностика спинальных форм герпесвирусных нейроинфекций XII Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації м. Київ13 квітня 2011 року.

12. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Клінічна класифікація герпесвірусних нейроінфекцій IV світовий форум з астми та ХОЗЛ XVI міжнародний конгрес з реабілітації в медицині та імунореабілітації м. Париж (Франція) 3 травня 2011 року.

13. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. Діагностика первинних імунодефіцитів при гересвірусних нейроінфекціях з епілептичним синдромом IV світовий конгрес з імунопатології та респіраторної алергії м. Москва (Російска Федерація) 18 вересня 2011 року

14. Мальцев Д.В. Диференційних підхід до вибору методів діагностики і середовища дослідження при герпесвірусних нейроінфекціях з епілептичним синдромом. XI міждисциплінарна науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій)» (23-24 листопада 2011 року, м. Київ)

15. Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В. , Царик В.В. Клиническая многоликость и трудности діагностики болезней иммуной системы современного человека 9 Українська науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації м. Київ 26-27 квітня 2012 року.

16. Мальцев Д.В. Проблема классификации герпесвирусных нейроинфекций «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій)» (29-30 листопада 2012 року, м. Київ).

17. Мальцев Д.В. Діагностика імунодефіцитів у хворих на розсіяний склероз Науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань нервової системи» 19-20 вересня 2013 року, Київ.

18. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія в неврології Другий міжнародний конгрес «Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи» 27-28 березня 2014 року, м. Дніпропетровськ.

19. Мальцев Д.В. Клінічні форми герпесвірусних нейроінфекцій людини10-а науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і torch-інфекцій» 6 листопада 2014 року, Київ.

20. Мальцев Д.В. Застосування імуноглобулінів в неонатології. Теоретичні аспекти та доказова медицина – за і проти Наукова конференція «Новітні методики в неонатології» 25 грудня 2014 року, м. Харків.

21. Мальцев Д.В. Протизапальні та імуномодулюючі властивості азитроміцину і їх практичне застосування Тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування; контроль, профілактика, якість життя» 4 березня 2015 року, м. Київ.

22. Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції у дітей. Діагностика і лікування Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику» 16 квітня 2015 року, м. Київ.

23. Maltsev D.V. Herpesvirus neuroinfections in immunocompromised patients: diagnosis and treatment practice VI World Asthma, Allergy and COPD Forum April 27-30 2013, London, UK.

24. Kazmirchuk V.E., Maltsev D.V. Isolated IgE deficiency: clinical picture, diagnosis and treatment VI World Asthma, Allergy and COPD Forum April 27-30 2013, London, UK.

25. Maltsev DV., Tsaryk VV., Kazmirchuk VE., Frequency of immunoglobulin E deficiency among immunologically evaluable patients VIII World Congress of immunopathology, respiratory allergy and asthma October 12-15 2013, Dubai, UAE.

26. Maltsev D.V. The effectiveness of combined antiviral therapy in chronic mononucleosis caused by Epstein-Barr virus June 15-16 2015, Stockholm, Sweden

27. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія в неврології. II міжнародний конгрес" Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної ексертизи ", 27-28 березня 2014р, Київ.

28. Мальцев Д.В. Імунологічні, вірусологічні і імунотерапевтичні аспекти епілептичних синдромів. Міжнародний конгрес EPIC, 24-26 березня 2016, Київ, Україна.

29. Мальцев Д.В. Імунологічні аспекти розладів спектру аутизму та ефективність імунотерапії. Міжнародний науково-методологічний семінар з майстер-класами Мистецтво дарує майбутнє. Забезпечення права на гідне життя дітей з особливими потребами. 24 травня 2016 року, Київ, Україна.

30. Maltsev D.V. The genetic deficiency of folate cycle deficiency and autistic spectrum the relationship with immunodeficiency, demyelination and i/v immunoglobulin effectiveness. Oral Session. Childhood neurology. 2nd Congress of the European Academy of Neurology, Copenhagen, Denmark, May 28-31 2016.

31. Мальцев Д.В. Розлади спектру аутизму при генетичному дефіциті фолатного циклу: оцінка імунного статусу і ефективність терапії. VI Форум присвячений генетиці та епігенетиці рідкісних захворювань. Невиліковне треба лікувати. 1-2 грудня 2016, Харків.

32. Мальцев Д.В. Систематичний огляд ефективної імунотерапії при герпесвірусних інфекціях згідно доказовії медицини. міждисциплінарна науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і TORCH-інфекцій)» (23-24 листопада 2016 року, м. Київ).

33. Клінічний випадокрецидивуючого токсоплазменного хоріоретиніту у пацієнта з генетично детермінованою дисфункцією клітинного імунітету. Матеріали науково- практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю « Сучасні методи діагностики і лікування вітреоретинальної патології» 16-17 червня 2016, м. Львів.

34. Мальцев Д.В. Доповідь. «Проблемні питання в діагностиці герпесвірусних інфекцій людини» Х Ювілейна міжнародна виставка LAB COMPEX, 17-19 жовтня 2017 року, м. Київ, ВЦ КиївЕскпоПлаза.

35. Коляденко Н.В., Мальцев Д.В. Соціальні проблеми сімей, які виховують дітей із важкими інвалідизуючими захворюваннями Всеукраїнська науково-практична конференція Українське суспільство: контури інновацій Україна, Київ 30 березня 2017 року.

36. Maltsev D.V. Etiopatogenetic basis of development of rehabilitation potential in patients with Rett syndrome International Conference on mental health care Україна, Київ26-37 жовтня 2017.

37. Мальцев Д.В. Ефективність імуноглобулінотерапії при аутоімунних захворюваннях периферичної нервової системи Науково-прпактичнаконференція «Нові досягнення в імунології та алергології» Україна, Київ15-16 вересня 2017 року.

38. Мальцев Д.В. Імуноглобулінова терапія аутоміунних хвороб периферичної нервової системи ІІІ Міжнародний симпозіум країн Центральної Європи з неврології, нейрохірургії та психіатрії «Карпати» Україна, Львів26-28 жовтня 2017 року.

39. Медзин В.І., Мальцев Д.В. Характеристика імунного статусу у поранених з бойовою травмою нижніх кінцівок Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання надання хірургічної допомоги та анестезіологічного забезпечення в умовах воєнного і мирного часу» Україна, Одеса21-22 вересня 2017 року.

40. Мальцев Д.В. Проблемні питання в діагностиці герпесвірусних інфекцій людини Семінар «Актуальні проблеми діагностики герпесвірусних інфекцій людини» на Х Ювілейній міжнародній виставці LAB COMPEX Українам. Київ, ВЦ КиївЕскпоПлаза17-19 жовтня 2017 року.

41. Мальцев Д.В. Роль вісі мікробі ота-кишківник-мозок в патогенезі паркінсонізму The first regional congress on controversies in neurology Україна, Київ 23-24 листопада.

42. Мальцев Д.В. Сучасні підходи до діагностки герпесвірусних нейроінфекцій людини Симпозіум Герпетичні нейроінфекції людини Україна, Київ 29 листопада.

43. Maltsev D.V. Efficiency of High-dose I/V Immunoglobulin Therаpy in Children with Autism Spectrum Disorders Associated with Genetic Deficiency of Folate Cycle Enzymes // 4th Neurological Disorders Summit (NDS-2018), July 23-25, Los Angeles, USA.

44. Maltsev D.V. Serum TNF alpha as a biomarker of Temporal Mesial Epilepsy associated with HHV6/HHV7 neuroinfections in humans // 10th International Virology Summit & 4th International Conference on Influensa & Zoonotic Diseases, July 02-04 2018, Vienna, Austria.

45. Мальцев Д.В. Ефективність імуноглобулінотерапії при аутоімунних захворюваннях периферичної нервової системи// Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бронхіальна астма, алергія, клінічна та лабораторна імунологія - сьогодення та перспектива», 29-30 березня 2018 р., м. Київ.

46. Мальцев Д.В. Клінічні форми нейробореліозу та методи верифікації діагнозу // VII Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я». Науково-практичний семінар «Особливості імуноферментних та молекулярних методів діагностики кліщових інфекцій», 25-27 квітня 2018, НивкиЕкспоПлаза, м. Київ.

47. Мальцев Д.В. Сучасні підходи до діагностики автоімунних енцефалітів у людей // Науково-практичний семінар «Нові підходи в діагностиці та лікуванні неврологічних розладів. Аутоімунні енцефаліти», 23 травня 2018, м. Київ.

48. Мальцев Д.В. Сучасні підходи до діагностики автоімунних уражень шкіри // Науково-практичний семінар «Нові підходи в діагностиці аутоімунних дерматозів», 03 жовтня 2018, м. Київ.

49. Мальцев Д.В Cучасна діагностика гуморальних імунодефіцитів людини // 11 Міжнародна виставка LABCompLEX. Науково-практичний семінар «Нові досягнення в діагностиці алергії та сучасний стан досліджень захворювань імунної системи», 17-19 жовтня 2018 р., НивкиЕкспоПлаза, м. Київ.

50. Мальцев Д.В. Можливості імуноглобулінотерапії в лікуванні нервово-м'язових захворювань // Навчальна програма «Нервово-м'язові захворювання в практиці лікаря-невролога, 19 жовтня 2018 року, м. Черкаси.

51. Мальцев Д.В. Ось микробиота-кишечник-мозг в патогенезе нейродегенеративных болезней // Научно-практический семинар «Здоровье с трансфер-фактором. Применение в практике врача», 3 ноября 2018 г., г. Киев.

52. Мальцев Д.В. Эффективность цереброкурина в реабилитации детей с расстройствами спектра аутизма, ассоциированными с генетическим дефицитом фолатного цикла // І-а Міжнародна науково-практична конференція «Особливі сім'ї з особливими дітьми», 11 грудня 2018 року, м. Київ.

53. Мальцев Д.В. Діагностика і лікування вторинної гіпогаммаглобулінемії у дітей // Міжнародна конференція «Аутоімунні, алергічні, імунодефіцитні хвороби та імунні конфлікти: сучасна діагностика та терапія», 28-30 листопада 2018 року, м. Львів.

54. ІІІ Міжнародна конференція "Досягнення в Неврології", м. Київ, 11-13 квітня 2019 року. Мальцев Д.В. Нейробореліоз - чи так часто, як ми вважаємо.

55. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перший національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів». 16-17 травня, м. Харків, А. Мальцев Д.В. Оценка эффективности трансфер фактора при лечении дефицита NK/NKT-клеток, ассоциированного с генетическим дефицитом фолатного цикла. Б. Мальцев Д.В. Клініка, діагностика і лікування первинного дефіциту маннозозв'язуючого лектину у людей.

56. III Школа з нервово-м'язових захворювань та захворювань периферичної нервової системи. 24-25 травня 2019 року, м. Львів. Мальцев Д.В. Міастенія та міастенічні синдроми. Диференційний діагноз.

57. 11th International Conference on HHV-6&7. Quebec City, Canada, June 23-26, 2019. D. Maltsev, V. Stefanyshyn. Diagnosis of primary minor immunodeficiencies of patients with undergoing encephalitis HHV-6/HHV-7 etiology.

58. 5 th Congress of the European Academy of Neurology. Oslo, Norway, 29 June - 2 July 2019. D. Maltsev. Efficacy of rituximab in the treatment of autism spectrum disorders (ASD) in children with a genetic deficiency of the folate cycle associated with anteneuronal autoantibodies.

59. Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань нервової системи», м. Київ, 10-11 жовтня 2019 року. Мальцев Д.В. Механізм змін особистості при реактивованих HHV-6- та HHV-7-інфекціях.

60. Науково-практична конференція «Менопауза», м. Київ, 18 жовтня 2019 року. Мальцев Д.В. Неврологічні і психологічні проблеми жінок під час клімактеричного періоду.

61. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров'я молоді», м. Київ, 25 жовтня 2019 року. Мальцев Д.В. Місце імуноглобулінотерапії в практиці репродуктолога.

62. IV Школа з нервово-м'язових захворювань та захворювань периферичної нервової системи, м. Львів, 13 грудня 2019 року. Мальцев Д.В. Патогенез запальних міопатій.

63. Мальцев Д.В. Ознаки природженої цитомегаловірусної інфекції // Науково-практична конференція "Інфекції в акушерстві та гінекології", 21 лютого 2020 року, м. Київ.

64. Мальцев Д.В. Клініка, діагностка і лікування вибіркового дефіциту IgE у людей // Другий національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 175-річчю з дня народження І.І. Мечникова, 16-17 вересня, 2020 року, м. Харків.

65. Мальцев Д.В. Нова концепція лабораторної діагностики аутизму та його імунокорекції // Науково-практична конференція «Сучасні діагностичні технології в клінічній практиці», 25 вересня 2020 року, м. Київ.

66. Мальцев Д.В. Діагностика і лікування автоімунних лімбічних енцефалітів у людей // Науково-практична конференція «Сучасні підходи до діагностики та лікування захворювань нервової системи», 2 жовтня 2020 року, м. Київ.

67. Мальцев Д.В. Застосування трансфер факторів в клінічній практиці // Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання прикладної імунології і алергології", м. Київ, 15 жовтня 2020 року.

68. Мальцев Д.В. Генетичний дефект фолатного циклу: можливості корекції // Перша всеукраїнська конференція з функціональної медицини, м. Київ, 14 листопада 2020 року.

69. Мальцев Д.В. Імунотерапія в неврології // Он-лайн семінар "Імунологія в неврології", м. Київ, 3 грудня 2020 року.

70. Мальцев Д.В. Хронічна реактивована EBV-інфекція і її роль в патології ЛОР-органів людини // Школа доказої медицини, 4 грудня 2020 року, м. Київ.

71. Мальцев Д.В. Імуноглобулінотерапія в репродуктології // Науково-практична конференція "Проблеми оперованої матки", м. Київ, 8 грудня 2020 року.

72. Мальцев Д.В. Діагностика дефіциту мієлопероксидази фагоцитів як однієї з найпоширенішої імунодефіцитної хвороби в практиці сімейного лікаря. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання внутрішньої медицини; діагностика і лікування», Київ, Vision Studio. 17.02.2021 р.

73. Мальцев Д.В. Фагоцитарні порушення: дефіцит мієлопероксидази фагоцитів як причини рецидивуючої інфекції ВДШ. SHDM School. 2021., м. Київ, 18-19 лютого 2021 р.

74. Мальцев Д.В. Діагностика первинних і вторинних мінорних імунодефіцитів у пацієнтів з рецидивними урогенітальними інфекціями та імунозалежним безпліддям. Науково-практична конференція «Чоловіче здоров’я. Репродукція», м. Київ, 24.02.2021 р.

75. Мальцев Д.В. Імунодефіцити, асоційовані з реактивацією Епштейна-Барр вірусу в лімфодних стуктурах верхніх дихальних шдяхів. SHDM School. 2021., м. Київ, 8-9 квітня 2021 р.

76. Мальцев Д.В. Лікування PANDAS. Міжнародна науково-практична конференція «PANDAS. Лікування», м. Київ, 15 квітня 2021 р.

77. Мальцев Д.В. Асоціація генетичного дефіциту фолатного циклу з розладами спектру аутизму у дітей, механізми формування енцефалопатії та терапевтичні можливості. Другий он-лайн семінар «Імунологія в неврології», м. Київ, 29 квітня 2021 р.

78. Мальцев Д.В, Діагностика імунодефіцитних хвороб у пацієнтів з хронічною активною Епштейна-Барр вірусною інфекцією. Другий он-лайн семінар «Імунологія в неврології», м. Київ, 29 квітня 2021 р.

79. Мальцев Д.В. Сучасні підходи при нейроборреліозі у людей. Третій національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 135-річчю ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мєчнікова НАМН України (за участю міжнародних спеціалістів), м. Харків, 20-21 травня 2021 р.

80. Мальцев Д.В. Як збудники герпесвірусної інфекції HHV-6 і HHV-7 проникають до ЦНС і викликають нейропсихіатричні симптоми у імуноскомпрометованих пацієнтів. Третій національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 135-річчю ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мєчнікова НАМН України (за участю міжнародних спеціалістів), м. Харків, 20-21 травня 2021 р.

81. Мальцев Д.В. Нейрорадіологічні ознаки енцефалопатії у дітей з розладами спектру аутизму, асоційованими з генетичним дефіцитом фолатного циклу. ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров’я дітей – інвестиція в майбутнє», м. Київ, 01.06.2021 р.

82. Мальцев Д.В. Діагностика і лікування Епштейна-Барр вірусної інфекції з ураженням структур лімфоглоткового кільця. Українська фахова он-лайн школа «Хронічні хвороби печінки, ентеропатії, коморбідна патологія, м. Київ, 16-17 червня 2021 р.

83. Мальцев Д.В. Хронічна реактивована Епштейна-Барр вірусна інфекція: клінічні прояви, ускладнення, діагностика і лікування. Науково-практичний семінар «Мікробіота – кишківник – мозок у патогенезі неврологічних хвороб, м. Одеса, 02.09.2021.

84. Мальцев Д.В. Генетичний дефіцит фолатного циклу та розлади спектру аутизму у дітей: результати оригінальних досліджень. Науково-практична конференція «Нейроімунологія; питання і відповіді», м. Київ, Vision Studio, 23 вересня 2021 р.

85. Мальцев Д.В. Значення поширених у популяції первинних мінорних імунодефіцитів в роботі сімейного лікаря і терапевта. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми нефрології та внутрішньої медицини», Київ, Vision Studio, 30.09.21.

86. Мальцев Д.В. Тактичні підходи до рецидивуючих інфекцій в умовах пандемії – обґрунтування з позицій клінічного імунолога. Наукова конференція «Гострі запальні захворювання верхніх дихальних шляхів з позицій МКБ-11», м. Київ, 21-22 жовтня 2021 р.

87. Мальцев Д.В. Генетичний дефіцит фолатного циклу як ранній предиктор розладів спектру аутизму у дітей. Перша конференція по глобальному довголіттю «Актуальні питання продовження молодості», м. Київ, 28 жовтня 2021 р.

88. Мальцев Д.В. Роль герпесвірусів в індукції уражень шкіри людини. Наукова конференція «Сучасні особливості діагности та лікування хронічних дерматозів», м. Одеса, 25.11.2021 р.

89. Мальцев Д.В. Імунодефіцити та СОVID19: діагностика та тактика ведення пацієнтів. РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ. Міжнародна конференція «COVID-19, long-COVID-19, постковідний синдром: їх багатоликість та імунні порушення», м. Львів, 09-10.12.2021 р.

90. Мальцев Д.В. Сучасне розуміння проблеми первинних імунодефіцитних хвороб людини. Науково-практична конференція "Актуальні проблеми внутрішньої медицини. Діагностика і лікування", 17.02.22, м. Київ.

91. Мальцев Д.В. Система інтрагангліонарного та інтранейронального імунітету в контролі над альфа-герпевірусними інфекціями та ефективність оверину. Науково-практична конференція "Чоловіче здоров'я. Репродукція", 23.02.23, м. Київ.

92. Мальцев Д.В. Посттравматична імуносупресія: клінічне значення, діагностика і лікування. Перша науково-практична конференція "Практична медицина у військовий час", 05.04.2022 р., м. Київ.

93. Мальцев Д.В. Трансформація поглядів на посттравматичну імуносупресію у людей. Друга науково-практична конференція "Практична медицина у військовий час", 12 квітня 2022 р., м. Київ.

94. Мальцев Д.В. Ураження дигестивної системи у дітей з розладами спектуру аутизму. Четверта науково-практична конференція "Практична медицина у військовий час", 27 квітня 2022 р., м. Київ.

95. Мальцев Д.В. Діагностичні параметри лікування розладів спектру аутизму та імунотерапія. Міжнародна наукова конференція "SEEСA-2022" (Бєлград, Сербія, 01-03.06.2022).

96. Мальцев Д.В. Особливості імунозалежного ураження дигестивної системи у дітей з розладами спектру аутизму: патогенетичні та терапевтичні аспекти. Фахова школа Клубу лікарів "Терапевтичні вечорниці", 16 червня 2022 р., м. Київ.

97. Мальцев Д.В. Сучасне розуміння проблеми хронічної герпесвірусної нейроінфекції. Наукова конференція "Досягнення і перспективи практичноі неврологіі", 0 жовтня 2022 р, м. Київ.

98. Мальцев Д.В. Сучасні підходи до лікування уражень дигестивної системи у дітей з розладами спектру аутизму. "Інтегративний форум гастроентерологів та колопроктологів" (27 жовтня 2022 р., м. Киів).

99. Мальцев Д.В. Лікування хронічних герпесвірусних нейроінфекцій. Друга науково-практична конференція "Нейроімунологія: питання і відповіді", 08 грудня 2022 року.

100. Мальцев Д.В. Огляд останніх досліджень щодо імунологічних аспектів оторинолярингологічних хвороб. Школа доказової медицини, ШДМ, 02 грудня 2022 р.

101. Мальцев Д.В. Значення діагностики мінорних (малих) первинних імунодефіцитів в практиці оториноляринголога. Школа доказової медицини, ШДМ, "Нові класифікаційні та лікувальні підходи до гострих і хронічних захворювань респіраторного тракту", 10 жовтня 2022 р.

102. Мальцев Д.В. Покази до застосування трнасфер факторів на основі імунного екстракту молозива (огляд останніх досліджень). Он-лайн вебінар. Трансфер фактори. Досвід та рекомендації професіоналів. ІІ частина. м. Київ, 21 грудня 2023 р.

103. Мальцев Д.В. Автоімунні енцефаліти: клініка, діагностика та лікування. Науково-практична конференція Актуальні питання внутрішньої медицини: діагностика і лікування. м. Київ. 6 грудня 2023 р.

104. Мальцев Д.В. Чому пацієнти з імунодефіцитами мають проблеми з психічним здоров'ям? Науково-практичний мультидисциплінарний он-лайн семінар Нові часи, нові виклики, м. Київ, 18 жовтня 2023 року.

105. Мальцев Д. В. Інтегративний мультидисциплінарний підхід для пацієнтів з імунозалежними хворобами. Науково-практичний семінар Сучасні методи діагностики і лікування внутрішніх хвороб. м. Київ, 26 вересня 2023 року.

106. Мальцев Д.В. Дефіцит NK-клітин як предиктор фіброзу печінки при вірусних гепатитах: лікування, діагностика. Он-лайн вебінар Вірусний гепатит В: особливості патогенетичного лікування. м. Київ, 16 вересня 2023 року.

107. Мальцев Д.В. Системний підхід до діагностики і лікування імунозалежної патології людини. Он-лайн вебінар. Трансфер фактори. Досвід та рекомендації професіоналів. І частина. м. Київ, 14 вересня 2023 р.

108. Мальцев Д.В. Тріада "імунодефіцит-тригер-автоімунітет" у патогенезі запальних хвороб кишківника. Науково-практичнйи семінар Погляд на проблему очима гастроентеролога, гепатолога і хурурга. м. Київ, 5 липня 2023 року.

109. Мальцев Д.В. Пост- і параінфекційні автоімунні синдроми у людей. V національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, м. Харків, 24-25 травня 2023 року.

110. Мальцев Д.В. Значення порушень у редокс-системі при хворобах імунної, дигестивної та нервової систем: фокус на глутатіон та гліциризинову кислоту. Он-лайн вебінар Імунологічні причини прогресування фіброзу печінки. Діалог експертів. м. Київ. 06 травня 2023 року.

111. Мальцев Д.В. Можливості ноотропів нових поколінь в терапії проти старіння. Науково-практична конференція з міжнародною участю Актуальін питання продовження молодості, м. Київ, 11 квітня 2023 року.

112. Мальцев Д.В. Семіотика уражень мосто-мозочкового кута головного мозку: погляд імунолога. SHDM School, м. Київ, березень 2023 року.

113. Мальцев Д.В. Розлади редокс-системи: глутатіон та гліциризинова кислота. Науково-практична он-лайн конференція з міжнародною участю Найсучасніші аспекти персоніфікації в практиці лікарів функціональної медицини. м. Київ, 22 березня 2023 року.

114. Мальцев Д.В. Подострый коревой склерозирующий панэнцефалит. Он-лайн вебинар, февраль, 2023 года.

115. Мальцев Д.В. Разбор протокола мультидисциплинарного персонифицированного подхода при РАС, Bradstreet J. с соавт. , 2010, Он-лайн вебинар, январь 2023 года.