Книги

1. Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та алерглогії для аудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008

Навчальний посібник призначений для аудиторної і позааудиторної роботи студентів медичних вузів і містить розділи відповідно до тем для самостійної роботи з клінічної імунології та алергології. В матеріалах кожної теми міститься мета, учбові цілі, розділ, присвячений викладенню теоретичного матеріалу, а також контрольні питання, тестові завдання і задачі. Посібник відповідає програмі з клінічної імунології і алергології для медичних вузів.

Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та лерглогії для аудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008, 262 с. ISBN 978-966-8977-05-3

2. Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та алерглогії для позааудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008

Навчальний посібник призначений для аудиторної і позааудиторної роботи студентів медичних вузів і містить розділи відповідно до тем для самостійної роботи з клінічної імунології та алергології. В матеріалах кожної теми міститься мета, учбові цілі, розділ, присвячений викладенню теоретичного матеріалу, а також контрольні питання, тестові завдання і задачі. Посібник відповідає програмі з клінічної імунології і алергології для медичних вузів.

Казмірчук В.Є., Драннік Г.М., Мальцев Д.В. зі спів. Посібник з клінічної імунології та алерглогії для позааудиторної роботи студентів. К.: Поліграф Плюс, 2008, 182 с. ISBN 978-966-8977-06-0

3. Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009

В учебнике изложены основы современных знаний по клинической иммунологии и аллергологии. Детально рассматриваются вопросы патогенеза, диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, атопии и псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммунозависимого бесплодия, опухолей, иммунопролиферативных болезней, патологии внутренних органов. Отдельный раздел книги посвящен возрастным аспектам клинической иммунологии. Для студентов и преподавателей медицинских вузов, научных сотрудников, широкого круга практикующих врачей.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

4. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека. – К.: Феникс, 2009

В настоящей монографии представлены современные данные об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении герпесвирусных инфекций человека. Особое внимание уделено клиническим симптомам различных поражений, вызванных представителями семейства Herpesviridae. Книга будет полезна практикующим врачам, студентам медицинских вузов, научным работникам, широкому кругу интересующихся читателей.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

5. Казмирчук В. Е., Мальцев Д. В. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия. Издание первое. К.: Феникс, 2010

В представленной монографии приведены современные данные о структуре и функции иммуноглобулинов, а также о неисчерпаемых возможностях иммуноглобулинотерапии, т.е. способа лечения при помощи антител, при различных заболеваниях и патологических состояниях человеческого организма. Отдельная часть работы посвящена освещению результатов собственных исследований в области иммуноглобулинотерапии герпесвирусных инфекций.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

6. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Пособие по клинической иммунологии для практических врачей. Издание первое. Киев: Здоровье Украины, 2010

В настоящем пособии в простой и доступной форме изложены современные сведения о функционировании иммунной системы человека в норме и патологии. Особое внимание уделено практическим аспектам затронутой проблемы. Детально рассмотрены вопросы диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, их аутоиммунных и аллергических осложнений. Изложены принципы интерпретации результатов общеклинических и иммунологических методов исследования в контексте современных достижений клинической иммунологии. Книга будет полезной для практических врачей различных специальностей, студентов медицинских вузов и широкого круга интересующихся читателей.  

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

7. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Герпесвірусна нейроінфекція і скронева медіанна епілепсія – К., 2011

Це видання є збіркою наукових праць , присвячених проблемі герпесвірусної інфекції, ускладненої епілепсією. Збірник вміщує як статті, що стосуються огляду останніх публікацій з імунології епілепсій та вірус-індукованих форм епілептичних синдромів, так і результатів власних досліджень з проблем нейровізуалізації, ПЛР-аналізу, оцінки імунного статусу, діагностики первинних і вторинних імунодефіцитів при герпесвірусних нейроінфекціях. Результати наведених досліджень дозволяють покращити існуючі діагностичні алгоритми та проливають світло на шляхи оптимізації лікування хворих з епілепсією, індукованою герпесвірусами.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

8. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Грицик В.Ф., Ілюк Ю.І., Недопако Я.Я. та ін. Герпесвірусна нейроінфекція, ускладнена епілепсією. Збірник наукових праць. К., 2011

Збірник наукових праць з теми асоціації герпесвірусних інфекцій з феноменом скроневого медіанного склерозу і скроневої медіанної епілепсії у людей.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

9. Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. Иммунодефицитные болезни человека. К.: Феникс, 2012

В пособии изложены основы современных знаний по проблеме иммунодефицитных болезней человека. Первый раздел книги посвящен фундаментальным представлениям учения об иммунодефицитах. Во втором детально рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, терапии и профилактики более 160 генетически детерминированных иммунодефицитных заболеваний. Работа предназначена для клинических иммунологов, генетиков, научных сотрудников, семейных врачей, терапевтов, педиатров, студентов и преподавателей медицинских вузов, широкого круга практикующих врачей.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

10. В.Е. Казмирчук, Л.В. Ковальчук, Д.В. Мальцев. Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями. К.: Медицина, 2012

В учебнике изложены основы современных знаний по клинической иммунологии и аллергологии. Детально рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, атопии и псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммуннозависимого бесплодия, опухолей, иммуннопролиферативных болезней, патологии внутренних органов. Имеется отдельный раздел, посвященный возрастным аспектам клинической иммунологии.Для студентов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, научных сотрудников, широкого круга практикующих врачей.

Казмирчук В.Е., Ковальчук Л.В., Мальцев Д.В. Клиническая иммунология и аллергология. Киев: Феникс, 2009. – 522 с. ISBN 978-966-651-730-5

11. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия. Издание второе, дополненное и переработанное. К.: Феникс, 2012

Во втором издании монографии, дополненном и переработанном, приведены современные данные о структуре и функции иммуноглобулинов, а также о неисчерпаемых возможностях иммуноглобулинотерапии, т.е. способа лечения при помощи антител, при различных заболеваниях и патологических состояниях человеческого организма. Отдельная часть работы посвящена освещению результатов собственных исследований в области иммуноглобулинотерапии герпесвирусных инфекций.

Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия. Издание второе, дополненное и переработанное. К.: Феникс, 2012. — 350 с

12. Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Пособие для клинической иммунологии для врачей. Издание второе, дополненное и переработанное. Киев: Здоровье Украины, 2012

Во втором издании пособия, дополненном и переработанном, в простой и доступной форме изложены современные сведения о функционировании иммунной системы человека в норме и патологии. Особое внимание уделено практическим аспектам затронутой проблемы. Детально рассмотрены вопросы диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, их аутоиммунных и аллергических осложнений. Изложены принципы интерпретации результатов общеклинических и иммунологических методов исследования в контексте современных достижений клинической иммунологии. Книга будет полезной для практических врачей различных специальностей, студентов медицинских вузов и широкого круга интересующихся читателей.

Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. Пособие для клинической иммунологии для врачей. Издание второе, дополненное и переработанное. Киев: Здоровье Украины, 2012. - 368 с. ISBN 978-9662165-56-2

13. Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Атлас. Герпесвірусні нейроінфекції. 2013, К.: Фенікс

В атласі наведені результати параклінічних досліджень пацієнтів з герпесвірусними нейроінфекціями. Відібрана доступна інформація з авторитетних джерел, здебільшого – наукових публікацій у рецензованих періодичних виданнях, яка була дозволена для опублікування від третьої особи. Також наведено чимало знімків із власної клінічної практики. Даний атлас розкриває параклінічні ознаки всіх відомих сьогодні форм герпесвірусних нейроінфекцій і може бути корисним, а часом – незамінним для спеціалістів, що за своєю фаховою діяльністю мають справу з випадками герпесвірусних уражень нервової системи.

Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. Атлас. Герпесвірусні нейроінфекції. 2013, К.:Фенікс, 256 с. ISBN 978-966-136-109-5

14. Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції людини. 2014. – К.: Фенікс

У монографії висвітлені сучасні дані щодо клінічних проявів, діагностики, лікування і профілактики герпесвірусних нейроінфекцій людини. Робота призначена, насамперед, неврологам, інфекціоністам, нейрохірургам, акушерам, неонатологам, імунологам і генетикам, однак буде корисною і медичним спеціалістам іншого профілю. Матеріали монографії можуть бути використані у навчанні студентів, клінічних ординаторів і аспірантів.

Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції людини. 2014. – К.: Фенікс, 367 с. ISBN 978-966-2239-89-8

15. Мальцев Д.В. Карманный справочник по клинической иммунологии, 2014. – К.: Здоровье Украины

В настоящем пособии в сжатой, но емкой форме представлены современные данные по клинической иммунологии. Работа основывается на принципах доказательной медицины. Наибольшее внимание уделено практическим аспектам проблем иммунодиагностики, иммунотерапии и иммунопрофилактики. Книга будет полезна клиническим иммунологам, генетикам, инфекционистам, семейным врачам и медицинским специалистам другого профиля, а также студентам-медикам.

Мальцев Д.В. Карманный справочник по клинической иммунологии, 2014. – К.: Здоровье Украины, 268 c. ISBN 978-617-7100-08-8

16. Малый В.П., Мальцев Д.В. Острая печеночная недостаточность у пациентов с вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. Х.: Щедра садиба плюс, 2014

В монографии изложены современные данные об острой печеночной недостаточности, обусловленной облигатными гепатотропными вирусами и герпесвирусными инфекциями. Обстоятельно представлен патогенез печеночно-клеточной недостаточности и печеночной энцефалопатии, их классификация, клинические проявления и лечение. Монография предназначена для инфекционистов, терапевтов, гастроэнтерологов, врачей неотложной помощи, реаниматологов, врачей общей практики, психиатров, а также для интернов, магистров, аспирантов, клинических ординаторов, студентов старших курсов медицинских университетов.

Малый В.П., Мальцев Д.В. Острая печеночная недостаточность у пациентов с вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. Х.: Щедра садиба плюс, 2014. — 215 с. — ISBN 978-617-7188-76-5

17. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. Видання перше. Київ: Центр учбової літератури. 2015

У монографії наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як поширені у популяції захворювання імунної системи, які призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики і лікування основних мінорних імунодефіцитів, ґрунтуючись на засадах доказової медицини.

Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. Видання перше. Київ: Центр учбової літератури. 2015. - 460 с. ISBN 978-617-673-394-2

18. Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. Видання друге, доповнене і перероблене. Київ: Заславський видавничий дім. - 2016

У другому виданні монографії, доповненому і переробленому, наведені основи вчення про малі імунодефіцитні хвороби як поширені у популяції захворювання імунної системи, які призводять до формування рецидивної інфекційної, алергічної, автоімунної, імунозапальної та онкологічної патології людини. Розглянуті питання етіології, патогенезу, класифікації, клінічної картини, діагностики і лікування основних мінорних імунодефіцитів, ґрунтуючись на засадах доказової медицини.

Мальцев Д.В. Малі імунодефіцитні хвороби. Видання друге, доповнене і перероблене. Київ: Заславський видавничий дім. - 2016. - 500 с. ISBN 978-617-632-068-5

19. Мальцев Д.В. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла. – 2016, К.: Центр научной литературы

В настоящей монографии приведены результаты научных работ, посвященных изучению иммунологических аспектов расстройств спектра аутизма у детей, ассоциированных с генетическим дефицитом цикла фолиевой кислоты. Приведены актуальные обзоры литературы по клиническому полиморфизму генетического дефицита фолатного цикла и результатам иммунологических исследований у детей с аутизмом и аутистическим спектром. В главах оригинальных испытаний охарактеризован широкий клинический фенотип у детей с расстройствами спектра аутизма, связанными с дефицитом цикла фолиевой кислоты, а также проведена оценка имунного статуса и описана новая форма певичного иммунодефицита, продемонстрирована эффективность высокодозовой иммуноглобулинотерапии и обоснован ступенчатый, этапный подход к терапии и реабилитации детей с учетом новых открытий.

Мальцев Д.В. Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла. – 2016, К.: Центр научной литературы. – 136 с. ISBN 978-617-673-455-0

20. Цунами детского аутизма. Медицинская и психолого-педагогическая помощь. Под редакцией проф. Чуприкова А.П., 2017. - Москва: Гнозис

У даній книзі наведена актуальна і систематизована науково-практична інформація про розлади аутистичного спектру, про їх етіологію і патогенез, про особливості психічного розвитку дітей, які страждають на аутизм. Я є автором однієї з ключових глав посібника про імунологічні аспекти етіології, патогенезу, діагностики, лікування і профілактики розладів спектру аутизму у дітей.

Цунами детского аутизма. Медицинская и психолого-педагогическая помощь. Под редакцией проф. Чуприкова А.П., 2017. - Москва: Гнозис, 389 с. ISBN 978-5-94244-058-9

21. Мальцев Д.В. Иммунотерапия. К.: Центр учбової літератури, 2018

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонетов иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные оценке эффективности и безопасности различных иммунотерапевтических агентов в контексте доказательной медицины, так и результаты оригинальных клинических исследований в указанном направлении.

Мальцев Д.В. Иммунотерапия. К.: Центр учбової літератури, – 2018, 608 с. ISBN 978-611-01-1131-7

22. Інфекційні хвороби. У 2-х т. За ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. Львів: Магнолія, 2006, 2018

Підручник з інфектології для студентів медичних вузів. Мною підготовлена велика глава розміром більше 90 сторінок в першому томі видання з теми герпесвірусних інфекцій, які подані в сучасному стилі. Дана інформація дозволяє подивитися на герпесвірусні інфекції під іншим кутом, розкриваючі справжню палітру гетерогеності клінічних провів хвороби згідно з накопиченими дотепер доказами.

Інфекційні хвороби. У 2-х т. За ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. Львів: Магнолія, 2006, 2018. — Т. 1. 718 с.; Т. 2. 726 с. — ISBN 978-617-574-123-8

23. Мальцев Д.В. Герпесвірусні інфекції. К.: Центр учбової літератури, 2019

В даній монографії наведено основу сучасного наукового вчення про герпесвірусні інфекції людини. Детально розглянуто питання етіології, патогенезу, патологічної анатомії, клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування і профілактики інфекцій, викликаних герпесвірусами різних видів. Книга буде корисною терапевтам, педіатрам, сімейним лікарям, інфекціоністам, неврологам, клінічним імунологам та іншим медичним спеціалістам, які за родом своєї діяльності зустрічаються з гетерогенними проявами хвороб, спричинених герпесвірусами.

Мальцев Д.В. Герпесвірусні інфекції. — К.: Центр учбової літератури, 2019. — 270 с. — ISBN 978-611-01-1520-9

24. Мальцев Д.В. Иммунотерапия. 2020. Киев: Юстон

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонентов иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные оценке эффективности и безопасности различных иммунотерапевтических агентов в контексте доказательной медицины, так и результаты оригинальных клинических исследований в указанном направлении.

Мальцев Д.В. Иммунотерапия. 2020. Киев: Юстон, 663 стр. ISBN 978-617-7854-18-9

25. Мальцев Д.В. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів. 2020. Київ: Центр учбової літератури

В монографії навелено основи сучасного вчення про дефіцит мієлопероксидази фагоцитів як поширений в популяції первинний мінорний імунодефіцит з ураженням фагоцитарної ланки імунітету. В першому розділі книги описані функціональне призначення ферменту мієлопероксидази в організмі людини, розібрано етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування і профілактику первинного дефіциту мієлопероксидази, повідомлено про асоціацію цього імунодефіциту і синдрому паркінсонізму у молодих жінок, а також – наведено дані щодо ефективності імунотерапії препаратом рекомбінантного гамма-інтерферону людини при цій хворобі. Другий розділ присвячений описанню ряду показових клінічних випадків дефіциту мієлопероксидази фагоцитів з медичної практики. Монографія буде корисною клінічним імунологам, інфекціоністам, оториноларингологам, неврологам, алергологам, сімейним лікарям та фахівцям інших медичних спеціальностей з огляду на велику поширеність в людській популяції і безпрецедентно шировий спектр клінічних проявів хвороби.

Мальцев Д.В. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів. 2020. Київ: Центр учбової літератури, 207 стор. ISBN 978-611-01-1887-3

26. Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції в клінічних випадках. 2021. Київ: Інтерсервіс

В монографії поряд із короткими теоретичними даними щодо семіотики герпесвірусних уражень нервової системи людини і клініко-радіологічною класифікацією викликаних герпесвірусами менінгітів, енцефалітів та мієлітів наведені детальні описи показових клінічних випадків герпесвірусних нейроінфекцій, індукованих різними видами представників родини Herpesviridae. Презентація матеріалу у форматі клінічних випадків полегшує сприйняття і осмислення нової і складної інформації практикуючими неврологами, інфекціоністами, нейрохірургами і клінічними імунологами, що мають бути залученими до складу мультидисципінарних бригад при веденні пацієнтів з важкими формами реактивованих герпесвірусних інфекцій у людей.

Мальцев Д.В. Герпесвірусні нейроінфекції в клінічних випадках. 2021. Київ: Інтерсервіс, 224 с. ISBN 978-966-999-118-8

27. Мальцев Д.В. Мойсеєнко В.О. ТРАНСФЕР ФАКТОРИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Київ: Юстон інфо, 2023

В представленій науковій монографії містяться основи сучасного вчення про трансфер фактори та наведені докази ефективності та безпечності
застосування цих імунотерапевтичних агентів в лікуванні імунозалежних хвороб людини на засадах доказової медицини, ґрунтуючись на результатах контрольованих клінічних досліджень, опублікованих у рецензованих періодичних медичних виданнях, що індексуються в міжнародній електронній наукометричній базі даних PubMed. Також презентовані деякі результати наукових досліджень авторів монографії. Робота буде корисною лікарям різних медичних спеціальностей з огляду на полімодальний терапевтичних вплив трансфер факторів і широкий спектр показів для клінічного застосування цих імунотерапевтичних агентів.

Мальцев Д.В. Мойсеєнко В.О. ТРАНСФЕР ФАКТОРИ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Київ: Юстон інфо, 2023, 104 стор, ISBN 978-617-7854-89-9

28. Мальцев Д.В. Імунодіагностика та імунотерапія нейропсихіатричних розладів у дітей. Київ: Інтерсервіс, 2023

В даній науковій монографії наведено огляд сучасної літератури та результати оригінальних контрольованих клінічних досліджень з імуногенетичних, біохімічних, мікробіологічних, імунологічних та ревматологічних аспектів патогенезу нейропсихіатричних синдромів у дітей, таких як розлади спектру аутизму, синдром дефіциту уваги та гіперактивності та інших поширених порушень психіки. Дані цієї наукової монографії поповнюють та систематизують існуючі підходи до діагностики та імунотерапії імунозалежних уражень організму дітей, що призводять до психіатричних хвороб. В презентованій науковій роботі висунуто фолат-центричну концепцію патогенезу нейропсихіатричних синдромів та розроблено оригінальний підхід до клінічного ведення пацієнта під абревіатурною назвою GBINC, що є важливим кроком уперед у боротьбі з загрозливою епідемією психічних порушень у сучасній дитячій популяції.

Мальцев Д.В. Імунодіагностика та імунотерапія нейропсихіатричних розладів у дітей. Київ: Інтерсервіс, 2023, 264 стор. ISBN 978-966-999-342-7

29. Maltsev D.V. et al. Modern methods of diagnosing disaeses (2023). Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER

Collective monograph contains the results of scientific research devoted to new views and proposals for the diagnosis of certain diseases. The proposed solutions are important for clinical practice and inspire optimism in obtaining encouraging results in overcoming some pathologies. Chapter 4 is devoted to the problems of children's neuropsychiatric diseases, in particular brain damage in children with ASD. Restrained optimism is expressed for the prospect of overcoming this severe psychiatric pathology in the foreseeable future due to the introduction of genetic, biochemical and immunodiagnostic approaches, as well as metabolic and immunotherapeutic interventions with neuroprotective effects. Arguments are presented in favor of the fact that the successful testing in clinical practice of evidence-based personalized multidisciplinary strategies of diagnosis and treatment will allow a breakthrough in the clinical management of children with severe mental disorders in the near future. This will provide not only the possibility of recovery from a prognostically unfavorable and currently incurable neuropsychiatric disorder, but will also contribute to stopping the large-scale threatening epidemic of neuropsychiatric syndromes in the modern child population.

Maltsev D.V. et al. Modern methods of diagnosing disaeses (2023). Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 176. doi: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-65-7. ISBN 978-617-7319-65-7 (on-line)