Патенты и авторские свидетельства

1. Пат. 49516 Україна, МПК А61К 38/00, А61В 10/00 Спосіб лікування герпесвірусної інфекції 6 типу, ускладненої скроневою епілепсією / Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В., Зільберблат Г.М., Грицик В.Ф., Ілюк Ю.І., Недопако Я.Я., Сидоренко О.І., Дюсєєва В.В., Войтюк Т.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u201000830 ; заявл. 28.01.10 ; опубл. 26.04.10, Бюл. № 8.

2. Пат. 55967 Україна, МПК А61В 5/16 Спосіб діагностики психотичних розладів нейровірусного генезу / Коляденко Н.В., Казмрчук В.Є., Мальцев Д.В., Дичко С.М., Здоровенко Н.В., Живаго Х.С.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u2010 10540 ; заявл. 31.08.10 ; опубл. 27.12.10, Бюл. №24.

3. Пат. 56464 Україна, МПК А61К 31/522, А61К 36/00, А61К 39/395, А61Р 25/18 Спосіб лікування психотичних розладів нейровірусного генезу / Коляденко Н.В., Казмрчук В.Є., Мальцев Д.В., Дичко С.М., Здоровенко Н.В., Живаго Х.С., Дмитрієнко В.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u2010 10814 ; заявл. 08.09.10 ; опубл. 10.01.11. Бюл №1.

4. Пат. 61837 Україна, МПК А61В 5/00, G01N 33/00 Спосіб діаностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції / Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u2011 02291 ; заявл. 28.02.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. №14.

5. Пат. 61838 Україна, МПК А61В 5/00, G01N 33/00 Спосіб оцінки тяжкості стану і прогнозування при герпесвірусній нейроінфекції з епілептичним синдромом / Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u2011 02292 ; заявл. 28.02.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. №14.

6. Пат. 97451. Україна МПК А61В 10/00. Спосіб прогнозування перебігу саркоїдозу легень / Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Царик В.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u 2914 11785 ; заявл. 31.10.2014.; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.

7. Пат. 94777. Україна. МПК A61B 10/00. Спосіб верифікації ізольованого дефіциту імуноглобуліну Е / Царик В.В., Казмірчук В.Є., Мальцев Д.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u 2014 07662 ; заявл. 08.07.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22.

8. Пат. 98300 Україна.МПК G01N 33/53 (2006/01). Спосіб діагностики глютенової ентеропатії у осіб з селективним дефіцитом імуноглобуліну А / Казмірчук В.Є., Царик В.В., Мальцев Д.В.; заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. Богомольця. - № u 2014 11778 ; заявл. 31.10.2014.; опубл. 27.04.2015, Бюл. №8.

9. Пат. 103912 Україна. МПК А 61К 33/00 Мальцев Д.В. Спосіб лікування дефіциту мієлопероксидази фагоцитів. заявник і патентовласник Нац. мед. ун-т імені О.О. - № 201505297; рішення про видачу патенту від 29.05.15., опубл 12.01.2016. Бюл №1.

10. Авторське свідоцтво 32459 Україна. Концепція вірус-індукованої трансформації синаптичної передачі збудження як моделі скроневої епілепсії у людей / В. Є. Казмірчук, Д. В. Мальцев, Ковальчук Л.І. та ін. (Україна). – № 32599 ; заявл. 20.01.10 ; опубл. 19.03.10.

11. Авторське свідоцтво 38889 Україна. Синдром паркинсонизма у молодых женщин, страдающих дефіцитом миелопероксидазы фагоцитов / В. Є. Казмірчук, Д. В. Мальцев, Слободин Т.М., Головченко Ю.И. (Україна). -№38889; заявл.18.04.2011 ; опубл 29.06.2011.

12. Авторське свідоцтво №54092. Посібник «Иммунодефицитные болезни человека» / Мальцев Д.В., Казмирчук В.Е. (Україна). – № 54372 ; заявл. 15.01.2014 ; опубл. 17.03.2014.

13. Авторське свідоцтво 54091. Україна. Монографія «Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия» / Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. (Україна). – № 54371 ; заявл. 15.01.2014 ; опубл. 17.03.2014.

14. Авторське свідоцтво 54089. Україна. Науковий твір «Атлас. Герпесвірусні нейроінфекції» / Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є. (Україна). – № 54369 ; заявл.15.01.2014 ; опубл. 17.03.2014.

15. Авторське свідоцтво 54090. Україна. Монографія «Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека» / Казмирчук В.Е., Мальцев Д.В. (Україна). – № 54370 ; заявл.15.01.2014 ; опубл. 17.03.2014.

16. Авторське свідоцтво 58061. Україна. Монографія «Герпесвірусні нейроінфекції людини» / Мальцев Д.В. (Україна). – № 58432 ; заявл. 17.11.2014 ; опубл. 15.01.2015.