Членство в редакциях научных журналов

1. Актуальні проблеми нефрології. Відповідальний секретар Редакційної ради.

2. Психологічне здоров'я. Заступник головного редактора.

3. Міжнародний неврологічний журнал. Член редакційної колегії.